Hyppää pääsisältöön

Verotutkimuksen huippuyksikkö

Verotutkimuksen huippuyksikkö tuottaa luotettavaa tietoa vero- ja tulonsiirtojärjestelmän suunnittelun tueksi. Samalla saamme tietoa siitä, miten verotus ja sääntely vaikuttavat yksilöihin, yritystoimintaan, ja laajemmin yhteiskuntaan, ja miten yksilöt ja yritykset tekevät taloudellisia päätöksiä.

Verotus vaikuttaa meidän kaikkien elämään, vaikkemme sitä aina huomaa. Verotuloilla rahoitetaan hyvinvointipalvelut varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta eläkkeisiin. Verotuksella voidaan myös pyrkiä suoraan ratkomaan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, kuten eriarvoisuuden kasvua sekä ympäristö- ja terveysongelmia.

Verotuksen hyötyjen saavuttaminen vaatii verojärjestelmän huolellista suunnittelua. Toisaalta, jos verojärjestelmä on huonosti suunniteltu, korkea verotus voi pienentää yhteiskunnassa jaettavissa olevan kakun kokoa – sitä rahamäärää, joka on käytettävissä yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Näin voi käydä, jos verotus esimerkiksi kannustaa ihmisiä tekemään vähemmän töitä, tai yrityksiä vähentämään investointeja. 

Hyvän verojärjestelmän suunnittelu on tasapainoilua näiden hyötyjen ja haittojen välillä: hyvä verojärjestelmä saavuttaa sille asetetut tavoitteet mahdollisimman pienillä yhteiskunnallisilla kustannuksilla. Verotuloja kerätään Suomessa ja monissa muissa länsimaissa lähes puolet bruttokansantuotteesta, Suomessa noin 100 miljardia euroa vuosittain. Verotuksen hyötyjen ja haittojen tunnistaminen ja mittaaminen, ja hyvän verojärjestelmän suunnittelu, onkin merkittävä yhteiskunnallinen kysymys. Samalla se on suuri tieteellinen haaste, johon Verotutkimuksen huippuyksikkö pyrkii vastaamaan.

Huippuyksikössä tutkitaan verotuksen ja sääntelyn eri osa-alueita monipuolisesti hyödyntämällä muun muassa laajoja rekisteriaineistoja, kyselyaineistoja ja satunnaiskokeita sekä muodostamalla uutta teoriaa. Vahvuutemme on sellaisten tutkimusasetelmien suunnittelu, joiden avulla voidaan arvioida talouden syy-seuraussuhteita, ja erottaa politiikkatoimenpiteiden vaikutukset toisistaan sekä muista asioista joita yhteiskunnassa tapahtuu.

Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmat ovat suomalaisen tutkimuksen menestystarinoita, jotka kuuluvat oman tieteenalansa kansainväliseen kärkeen. Verotutkimuksen huippuyksikön (2022-2029) muodostavat Tampereen yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Helsingin yliopisto.

 

Verotutkimuksen huippuyksikön logo

Ryhmän jäsenet

Ryhmän muut jäsenet

Jukka Pirttilä
Julkistalouden professori, VTT, huippuyksikön varajohtaja, osahankkeen johtaja
Helsingin yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
puh. 0294 128 728 / 0295 519 426
jukka.pirttila [at] helsinki.fi

Tuomas Kosonen
Tutkimusprofessori, VTT, osahankkeen johtaja
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
puh. 0295 519 440
tuomas.kosonen [at] vatt.fi