Hyppää pääsisältöön

Jarkko Harju

professori, taloustiede

Oma esittely

Jarkko Harju on taloustieteen professori Tampereen yliopistossa ja osa-aikainen tutkimusprofessori Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksessa (VATT) sosiaaliturvan, verotuksen ja tulonjaon tutkimusryhmässä.

Jarkon tutkimus käsittelee verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksia henkilöiden ja yritysten tekemiin valintoihin ja päätöksiin. Viimeaikaisissa tutkimushankkeissaan hän on tarkastellut muun muassa arvonlisäverotuksen vaikutuksia kuluttajahintoihin ja kysyntään sekä yrittäjien sosiaaliturvamaksujen vaikutuksia yritystoimintaan.

Harjun käynnissä olevat tutkimushankkeet liittyvät vahvasti yritysten käyttäytymisen ymmärtämiseen ja siihen, miten verotus ja erilaiset hallinnolliset rajat ja kustannukset vaikuttavat yritysten syntyyn ja kehitykseen yli niiden koko elinkaaren. Hän keskittyy tutkimuksessaan lisäksi siihen, miten sosiaaliturva ja verokannustimet vaikuttavat ihmisten työntarjontapäätöksiin ja hyvinvointiin. Keskeinen teema Harjun tutkimuksessa tulevaisuudessa on myös tarkastella autoilun verojen vaikutuksia autokantaan ja ajettujen ajokilometrien määrään.

Jarkko on toiminut VATT:ssa tutkijana vuosina 2008-2015, erikoistutkijana vuosina 2015-2019 ja johtavana tutkijana huhtikuusta 2019 lähtien. Jarkko toimi vierailevana tutkijana University College Londonissa 2010-2011. Lisäksi Harju on ollut vierailevana tutkijana Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa 8/2017-8/2018 ja Stanfordin yliopistossa 1/2018-3/2018. Hän väitteli taloustieteen tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2013.