Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston johto

Yliopiston johdon muodostavat hallitus, rehtoristo ja provosti, konsistori sekä dekaanit. Tälle sivulle olemme koonneet oleelliset lisätiedot ja yhteystiedot.

Hallitus

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen muodostavat:

Puheenjohtaja
Vuorineuvos Jorma Eloranta

Varapuheenjohtaja
Professori Jussi Välimaa, Jyväskylän yliopisto

LT Marina Erhola, Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja
TkT Anne Jalkala, vastuullisuus- ja strategiajohtaja, Vaisala
Professori Johanna Kantola, Helsingin yliopisto
Tekn. yo Tiina Mikkonen, Tampereen yliopisto
Professori Jukka Törrönen, Tukholman yliopisto

Rehtoraatti

Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Rehtori Keijo Hämäläinen

Professori, filosofian tohtori Keijo Hämäläinen aloitti Tampereen yliopiston rehtorina 1.6.2023.

Ennen Tampereen yliopistoa Hämäläinen toimi Jyväskylän yliopiston rehtorina vuosina 2017–2023. Hän on myös työskennellyt Helsingin yliopistossa vararehtorina, dekaanina ja fysiikan professorina. Hämäläinen on tehnyt tutkimustyötä ulkomailla useiden vuosien ajan muun muassa Yhdysvalloissa (Brookhaven National Laboratory) ja Ranskassa (Grenoble). Hämäläinen väitteli filosofian tohtoriksi fysiikan alalta Helsingin yliopistossa vuonna 1990.

Hämäläisen luottamustoimiin kuuluvat tällä hetkellä muun muassa hallitusjäsenyydet Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja Suomen kulttuurirahaston hallituksissa. Hän on toiminut Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n puheenjohtajana vuosina 2020–2021. Hämäläinen on Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen. Hän on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon vuonna 2002.

Yhteydenotot:
Rehtorin assistentti Johanna Harju

Tutkimusvararehtori Tapio Visakorpi.

Tutkimusvararehtori Tapio Visakorpi

Lääketieteen ja filosofian tohtori Tapio Visakorpi on toiminut Tampereen yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina vuodesta 2022 alkaen.

Aiemmin hän on toiminut lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ja aiemmin lääke- ja biotieteiden tiedekunnan dekaanina Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt Tampereen yliopiston syöpägenetiikan professorina vuodesta 2002. Visakorpi on johtanut ja koordinoinut lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Vuodesta 2007 lähtien hän on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Lisäksi Visakorpi toimii aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuurien ja tutkimusrahoituksen luottamustehtävissä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Koulutuksen vararehtori Marja Sutela.

Koulutusvararehtori Marja Sutela

Hallintotieteiden tohtori Marja Sutela on toiminut Tampereen yliopiston koulutuksesta vastaavana vararehtorina vuosina 2019–2023, ja hänet on valittu jatkokaudelle vuosiksi 2024–2028. Aiemmin hän on toiminut Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavana vararehtorina vuosina 2010–2018. Lisäksi hän on työskennellyt Joensuun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa julkisoikeuden professorina, yliassistenttina ja tutkijana. 

Sutela väitteli hallintotieteiden tohtoriksi pääaineena julkisoikeus Joensuun yliopistossa vuonna 2000. Hän on Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen dosentti. 

Sutela valittiin vuoden 2024 alusta Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n koulutusvararehtoriverkoston puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle. Hänen kansainvälisistä luottamustehtävistään merkittävin on European University Association (EUA) oppimisen ja opetuksen ohjausryhmän jäsenyys vuosina 2020–2023. Kansainvälistä laatuauditointikokemusta hänelle on kertynyt Gentin yliopiston, Dublin City Universityn ja Ljubljanan yliopiston laatupaneelien jäsenenä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Provosti Jarmo Takala.

Yhteistyöverkostoista ja kumppanuuksista vastaava vararehtori Jarmo Takala

Tekniikan tohtori Jarmo Takala on toiminut Tampereen yliopiston yhteistyöverkostoista ja kumppanuuksista vastaavana vararehtorina vuoden 2024 alusta alkaen.

Vuosina 2019–2023 hän toimi Tampereen yliopiston provostina. Sitä ennen hän on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tutkimuksesta vastaavana vararehtorina, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina ja tietokonetekniikan laitoksen johtajana sekä tutkimustehtävissä Nokia Research Centerissä ja VTT:llä. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Hän on myös toiminut TTY:n tietotekniikan kansainvälisen maisteriohjelman johtajana ja ollut luomassa TTY:lle tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaa. Hän toimii aktiivisesti tietotekniikan alan kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Konsistori

Konsistori on uuden Tampereen yliopiston yliopistolain mukainen säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Sen muodostavat:

Puheenjohtaja
Eeva Moilanen

Varapuheenjohtaja
Arri Priimägi

Professorit
Hannu-Matti Järvinen
Arto Laitinen
Eeva Moilanen
Matti Mäntysalo
Frans Mäyrä
Matti Nykter
Arri Priimägi
Juha Vinha

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
Jani Hakkarainen
Ismo Isopoussu
Riikka Lahtinen
Maria Mäkelä
Soile Nymark
Sinikka Torkkola

Opiskelijat
Anniina Honkasaari
Nina Kovanen
Eemeli Lahtinen
Aleksi Niemi
Katriina Sark

Dekaanit

Jyrki Vuorinen, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

Antti Lönnqvist, johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Tiina Silander, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU)

Seppo Parkkila, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (MET)

Pekka Verho, rakennetun ympäristön tiedekunta (BEN)

Martti Kauranen, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta (ENS)

Liisa Häikiö, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)