Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston johto

Yliopiston johdon muodostavat hallitus, rehtoristo ja provosti, konsistori sekä dekaanit. Tälle sivulle olemme koonneet oleelliset lisätiedot ja yhteystiedot.

Hallitus

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen muodostavat:

Puheenjohtaja
Vuorineuvos Jorma Eloranta

Varapuheenjohtaja
Professori Jussi Välimaa, Jyväskylän yliopisto

TkT Anne Jalkala, strategiajohtaja, Vaisala
Professori Johanna Kantola, Helsingin yliopisto
YTM Ville Tynkkynen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Professori Jukka Törrönen, Tukholman yliopisto
Professori Outi Vaarala, johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Orion Pharma

Tampereen yliopiston hallitus.
Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus: Jukka Törrönen (vas.), Outi Vaarala, Jorma Eloranta, Jussi Välimaa, Anne Jalkala, Johanna Kantola ja Ville Tynkkynen.

Rehtoraatti

Tampereen yliopiston johtaja Keijo Hämäläinen.

Rehtori Keijo Hämäläinen

Professori, filosofian tohtori Keijo Hämäläinen aloitti Tampereen yliopiston rehtorina 1.6.2023.

Ennen Tampereen yliopistoa Hämäläinen toimi Jyväskylän yliopiston rehtorina vuosina 2017–2023. Hän on myös työskennellyt Helsingin yliopistossa vararehtorina, dekaanina ja fysiikan professorina. Hämäläinen on tehnyt tutkimustyötä ulkomailla useiden vuosien ajan muun muassa Yhdysvalloissa (Brookhaven National Laboratory) ja Ranskassa (Grenoble). Hämäläinen väitteli filosofian tohtoriksi fysiikan alalta Helsingin yliopistossa vuonna 1990.

Hämäläisen luottamustoimiin kuuluvat tällä hetkellä muun muassa hallitusjäsenyydet Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja Suomen kulttuurirahaston hallituksissa. Hän on toiminut Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n puheenjohtajana vuosina 2020–2021. Hämäläinen on Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen. Hän on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon vuonna 2002.

Yhteydenotot:
Rehtorin assistentti Johanna Harju

Provosti Jarmo Takala.

Provosti Jarmo Takala

Tekniikan tohtori Jarmo Takala on toiminut uuden Tampereen yliopiston provostina vuodesta 2019 alkaen.

Aiemmin hän on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tutkimuksesta vastaavana vararehtorina, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina ja tietokonetekniikan laitoksen johtajana sekä tutkimustehtävissä Nokia Research Centerissä ja VTT:llä. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Hän on myös toiminut TTY:n tietotekniikan kansainvälisen maisteriohjelman johtajana ja ollut luomassa TTY:lle tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaa. Hän toimii aktiivisesti tietotekniikan alan kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä.

Yhteydenotot:
Provostin assistentti Johanna Hellman

Tutkimusvararehtori Tapio Visakorpi.

Tutkimusvararehtori Tapio Visakorpi

Lääketieteen ja filosofian tohtori Tapio Visakorpi on toiminut uuden Tampereen yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina vuodesta 2022 alkaen.

Aiemmin hän on toiminut lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ja aiemmin lääke- ja biotieteiden tiedekunnan dekaanina Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt Tampereen yliopiston syöpägenetiikan professorina vuodesta 2002. Visakorpi on johtanut ja koordinoinut lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Vuodesta 2007 lähtien hän on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Lisäksi Visakorpi toimii aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuurien ja tutkimusrahoituksen luottamustehtävissä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Koulutuksen vararehtori Marja Sutela.

Koulutusvararehtori Marja Sutela

Hallintotieteiden tohtori Marja Sutela on toiminut uuden Tampereen yliopiston koulutuksesta vastaavana vararehtorina vuodesta 2019 alkaen.

Aiemmin hän on toiminut Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavana vararehtorina vastuualueenaan seitsemän koulutusalaa, yli 50 tutkinto-ohjelmaa sekä niihin liittyvä TKI-toiminta. Sitä ennen hän on työskennellyt Joensuun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa julkisoikeuden professorina, yliassistenttina ja tutkijana. Hän on Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen dosentti. Sutelalla on yli 10 vuoden työkokemus koulutuksen kehittämisestä, uusien toimintamallien käyttöönotosta ja organisaatiomuutosten läpiviennistä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Konsistori

Konsistori on uuden Tampereen yliopiston yliopistolain mukainen säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Sen muodostavat:

Puheenjohtaja
Eeva Moilanen

Varapuheenjohtaja
Liisa Häikiö

Konsistorin esittelijä
Provosti Jarmo Takala

Professorit
Liisa Häikiö
Hannu-Matti Järvinen
Arto Laitinen
Eeva Moilanen
Matti Mäntysalo
Matti Nykter
Arri Priimägi
Juha Vinha

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
Ismo Isopoussu
Hanna Kuusela
Riikka Lahtinen
Maria Mäkelä
Soile Nymark
Sinikka Torkkola

Opiskelijat
Anniina Honkasaari
Eemeli Lahtinen
Aleksi Niemi
Mirva Pekkola
Katriina Sark

Dekaanit

Juho Saari, Yhteiskuntatieteet (SOC)

Martti Kauranen, Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)

Antti Lönnqvist, Rakennettu ympäristö (BEN)

Päivi Pahta, Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)

Matti Sommarberg, Johtaminen ja talous (MAB)

Seppo Parkkila, Lääketiede ja terveysteknologia (MET)

Pekka Verho, Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)