Tampereen yliopiston johto

Yliopiston johdon muodostavat hallitus, rehtoristo ja provosti, konsistori sekä dekaanit. Tälle sivulle olemme koonneet oleelliset lisätiedot ja yhteystiedot.

Hallitus

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen muodostavat:

Puheenjohtaja
FT Ilkka Herlin, Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja
TkT Anne Jalkala, Vice President, Innovation and Venturing, Fortum Oyj

Professori Johanna Kantola, Tampereen yliopisto
Professori Jari Kinaret, Chalmersin teknillinen yliopisto, Göteborg, Ruotsi
Professori Pirkko Liisa Raudaskoski, Aalborgin yliopisto, Aalborg, Tanska
YTM Ville Tynkkynen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Professori Outi Vaarala, johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Orion Pharma 

Rehtoraatti

Rehtoraatti.

Rehtori Mari Walls

Filosofian tohtori Mari Walls siirtyi Tampereen yliopiston rehtoriksi syksyllä 2018 Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtajan tehtävästä. Walls väitteli Turun yliopistossa vuonna 1989 ekologisista vuorovaikutussuhteista ja teki post doctoral -tutkimustyönsä Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on työskennellyt Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Merikeskuksen johtajana, Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen ja ympäristötieteen professorina sekä Suomen Akatemian tutkimusohjelmajohtajana. Hän on toiminut useissa luottamustehtävissä, mm. Oulun yliopiston hallituksessa ja Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvostossa. Hän on toiminut myös mm. Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnassa sekä Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -ohjausryhmässä. Hän on ollut mukana arvioimassa Portugalin tiedejärjestelmää, Kanadan metsäntutkimusta, Ruotsin tiedeakatemian ja kestävän kehityksen tutkimuksen rahoittajaorganisaation FORMASin toimintaa sekä Panel for Helsinki University Change Review -arviointiryhmässä Helsingin yliopiston muutosta.

Yhteydenotot:
Rehtorin erityisavustaja Hannele Auffermann
Rehtorin assistentti Johanna Harju

Provosti Jarmo Takala

Ennen Tampereen yliopiston provostiksi nimittämistä tekniikan tohtori Jarmo Takala on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tutkimuksesta vastaavana vararehtorina, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina ja tietokonetekniikan laitoksen johtajana sekä tutkimustehtävissä Nokia Research Centerissä ja VTT:llä. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Hän on myös toiminut TTY:n tietotekniikan kansainvälisen maisteriohjelman johtajana ja ollut luomassa TTY:lle tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaa. Hän toimii aktiivisesti tietotekniikan alan kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä.

Yhteydenotot:
Provostin assistentti Johanna Hellman

Vararehtori, koulutus, Marja Sutela

Ennen Tampereen yliopiston koulutusvararehtoriksi nimittämistä hallintotieteiden tohtori Marja Sutela toiminut Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavana vararehtorina vastuualueenaan seitsemän koulutusalaa, yli 50 tutkinto-ohjelmaa sekä niihin liittyvä TKI-toiminta. Aiemmin hän on työskennellyt Joensuun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa julkisoikeuden professorina, yliassistenttina ja tutkijana. Hän on Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen dosentti. Sutelalla on yli 10 vuoden työkokemus koulutuksen kehittämisestä, uusien toimintamallien käyttöönotosta ja organisaatiomuutosten läpiviennistä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Konsistori

Konsistori on uuden Tampereen yliopiston yliopistolain mukainen säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Sen muodostavat:

Puheenjohtaja
Professori Eeva Moilanen

Varapuheenjohtaja
Professori Arto Laitinen

Konsistorin esittelijä
Provosti Jarmo Takala

Professorit
Mari Hatavara
Arto Haveri
Hannu-Matti Järvinen
Arto Laitinen
Eeva Moilanen
Petri Nokelainen
Jaakko Puhakka
Mikko Valkama

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta
Hanna Kuusela
Riikka Lahtinen
Kirsi Lumme-Sandt
Erja Sipilä

Muu henkilökunta
Ismo Isopoussu
Pirjo Kuhanen

Opiskelijat
Ville Jäppinen
Mikko Kauhanen
Katariina Kojo
Ella Meriläinen
Annika Nevanpää

Dekaanit

Juho Saari, Yhteiskuntatieteet (SOC)

Martti Kauranen, Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)

Antti Lönnqvist, Rakennettu ympäristö (BEN)

Päivi Pahta, Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)

Matti Sommarberg, Johtaminen ja talous (MAB)

Tapio Visakorpi, Lääketiede ja terveysteknologia (MET)

Jyrki Vuorinen, Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)