Henkilöprofiili

Martti Kauranen

dekaani, Tekniikka ja luonnontieteet tiedekunta
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta