Hervanta campus
Tiedekunta

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Drone

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla luonnontieteet ja niitä soveltavat tieteet sekä tekniset tieteet. Tutkimuksemme ja koulutuksemme perustuvat syvälliseen osaamiseen, joka luo pohjan tieteellisille läpimurroille ja niiden teknologisille sovelluksille tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.

Luonnontieteissä strateginen profiilimme muodostuu kolmesta tutkimuksen teema-alueesta, jotka ovat valoon perustuvat teknologiat, bio- ja kiertotalous sekä laskennallinen tiede. Teknisissä tieteissä puolestaan teema-alueitamme ovat erityisesti teollisten järjestelmien ja prosessien suunnittelun, valmistuksen ja hallinnan eri näkökulmat.

Koulutamme tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita, joilla on vahva luonnontieteellinen ja teknistieteellinen osaaminen. Tiedekunnallamme on tärkeä rooli yliopistossamme tehtävän tutkimuksen kärjessä. Teemme kokeellista, teoreettista ja laskennallista tutkimusta. Työmme sisältää perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä yhteistyötä yritysten kanssa teknologian kehittämisessä, joka perustuu luonnontieteelliseen ja teknistieteelliseen osaamiseen.

Koulutuksemme ja tutkimuksemme vastaavat yhteiskunnasta tuleviin erilaisiin tarpeisiin. Tutkimusteemojamme ovat esimerkiksi kestävä kehitys, energia, ympäristö, uudet materiaalit, autonomiset koneet ja järjestelmäsuunnittelu. Tutkimusyhteistyömme yritysten kanssa on hyvin mittavaa. Tekemämme tutkimus on myös johtanut useiden uusien yritysten syntyyn.

 

Kuva: Olli-Pekka Latvala / Tampereen yliopisto