Hyppää pääsisältöön

Aerosolimittalaitteiden kehitys ja kalibrointi

Aerosolifysiikan laboratoriossa on hyvät mahdollisuudet aerosolimittalaitteiden testaukseen ja karakterisointiin. Tämä tukee laboratorion mittausten laadunvarmennusta ja on oleellinen työkalu laboratorion omassa laitekehityksessä. Kerranvarattuja hiukkasia tuottava referenssilaitteisto (single charged aerosol reference, SCAR), on keskeisin laitekarakterisoinneissa käytetty laitteisto. SCAR-laitteisto toimii lukumääräpitoisuusreferenssinä ja se on rakennettu laboratoriossamme. Yhdistelemällä yleisesti käytettyjä kalibrointimenetelmiä ja SCAR-laitteiston mahdollisuudet, laboratoriossamme on mahdollista suorittaa laitteiden lukumääräpitoisuuden jäljitettävä kalibrointi erittäin laajalla kokoalueella muutamasta nanometristä aina 5 µm hiukkaskokoon asti. Tämän lisäksi SCAR-laitteisto toimii erittäin monikäyttöisenä testiaerosoligeneraattorina laitekarakterisointimittauksissa.

Hiukkasten koon referenssinä voidaan käyttää sähköiseen luokitteluun pohjautuvaa differentiaalista liikkuvuusluokittelijaa (differential mobility spektrometer, DMA). Tämä yhdistettynä yhdesti varattuja hiukkasia tuottavaan SCAR-laitteistoon saadaan tuetettua aidosti yhdenkokoisista hiukkasista koostuva testiaerosoli ja samalla saadaan laajennettua DMA-menetelmän käyttömahdollisuuksia kokoreferenssinä. Olemme rakentaneet tätä käyttötarkoitusta varten oman DMA-tyyppisen liikkuvuusluokittelijan, jonka toiminnallinen hiukkaskokoalue on noin 300 nm - 5 µm. Tätä suuremmalla hiukkaskokoalueella voidaan käyttää kokoreferenssinä värähtelevään aukkoon perustuvaa hiukkasgeneraattoria (Vibrating ofifice aerosol generator, VOAG).

Pienten sähkövirtojen mittaaminen liittyy keskeisesti sekä mittalaitteiden kalibrointitoimintaan että laboratoriossamme tehtävään laitteistokehitykseen. Tämän takia meiltä löytyy osaamista ja sekä kaupallisia että itsetehtyjä laitteistoja femtoampeeriluokan sähkövirtojen mittaamiseen.