Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen fysiikan professori. Erikoisalan on aerosolifysiikka ja olen Aerosolifysiikan laboratorion johtaja. 

Aerosolihiukkaset vaikuttavat merkittävästi säteilypakotteeseen ja ilmastoon. Toisaalta aerosolihiukkaset ovat globaalisti terveyden kannalta haitallisin ilmansaaste. Tutkimme näiden hiukkasten prosesseja, hiukkaspäästöjä ja niiden vaikutusta ilmakehään ja ilmanlaatuun. Oma kiinnostukseni kohdistuu mm hiukkasten mittaustekniikoihin sekä liikennevälineiden hiukkaspäästöihin, erityisesti nanohiukkasiin, hiukkasten haihtuvuuteen ja sekundäärihiukkasten muodostumiseen.

Tehtäviini kuuluu myös opetuksesta ja koulutuksesta huolehtimista; olen Teknis-luonnontieteellisen tutkinto ohjelman tutkinto-ohjelmavastaava. Lisäksi toimin Aerosolitutkimusseuran hallituksessa.