Photonics
Yksikkö

Fysiikka

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Fysiikan yksikkö kuuluu Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan yhtenä sen kolmesta tutkimusyksiköstä. Fysiikan yksikössä työskentelee noin 160 henkilöä, joista 10 on professoreita ja 8 tenure track -professoreita. Yksikkö on erittäin kansainvälinen: peräti 30 prosenttia työntekijöistä on kotoisin Suomen ulkopuolelta.

Fysiikan yksikön tutkimusalueita ovat aerosolifysiikka, laskennallinen fysiikka ja fotoniikka. Näillä profiloiduilla fysiikan aloilla yksikkö on mukana kansainvälisessä kärkitutkimuksessa. Tutkimusaiheet sivuavat mm. ilmakehän ilmiöitä, päästöjä, nanorakenteita, kvanttimekaniikkaa, numeerisia algoritmeja sekä valon ja aineen vuorovaikutusta.

Yksikön periaatteena on toimia tasapainoisesti sekä perustutkimuksen että teollisten sovellutusten kehittämisen parissa. Fysiikan alalla perus- ja jatko-opinnoissa tehtävät opinnäytteet kytkeytyvät usein yksikön laboratorioissa tehtävään tutkimustyöhön.

 

Fysiikan yksikön julkaisut.

Physics