Hyppää pääsisältöön

Fysiikka

SijaintiSähkötalo, Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere

Fysiikan yksikön tutkimusalueita ovat aerosolifysiikka, laskennallinen fysiikka ja fotoniikka. Näillä aloilla yksikkö on mukana kansainvälisessä kärkitutkimuksessa. Yksikössämme työskentelee noin 180 henkilöä, joista 14 on professoreita ja 5 tenure track –urapolulla olevia professoreita. Kansainvälisen yksikön työntekijöistä noin 35 prosenttia on kotoisin muualta kuin Suomesta. Olemme yksi kolmesta Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan yksiköstä.  

Toimimme tasapainoisesti sekä perustutkimuksen että teollisten sovellutusten kehittämisen parissa. Aerosolifysiikassa tärkeimmät tutkimusaiheet liittyvät aerosoliteknologiaan, hiukkaspäästöihin, ilman laatuun ja ilmakehän hiukkasprosesseihin. Tutkimuksessamme sovelletaan alan viimeisimpiä työkaluja monipuolisista mittaustekniikoista numeerisiin mallinnusmenetelmiin. Laskennallisen fysiikan tutkimus selittää ja ennustaa fysikaalisia ilmiöitä ja materiaalien ominaisuuksia teoreettisin ja laskennallisin menetelmin. Lisäksi laboratoriossa kehitetään data-analyysin ja tieteellisen laskennan menetelmiä. Fotoniikan tutkimus kehittää valon tuottamiseen, havaitsemiseen, manipulointiin ja hyödyntämiseen soveltuvia menetelmiä. Tavoitteena on soveltaa tutkimuksen tuloksia viestintä-, energia-, ympäristö- ja terveysteknologiassa sekä kuluttajatuotteissa.

Tarjoamme yleiset kandidaattiopinnot fysiikassa, tutkimusaloilla painotetut diplomi-insinööriopinnot sekä myös fysiikan opinnot matemaattis-luonnontieteellisten aineiden aineenopettajille. Lisäksi yksikkömme vastaa laajasta fysiikan peruskurssien tarjonnasta pääasiassa tekniikan alan koulutusohjelmille sekä tarjoaa mm. kansainvälisen kandidaattiohjelman pääaineen ja fotoniikan kansainvälisen maisteriohjelman. Luento-opetuksen lisäksi opintoihin sisältyy laskuharjoituksia sekä laboratoriotöitä ja erityisesti edistyneemmillä kursseilla harjoitustöitä. Osa kursseistamme toteutetaan monimuoto-opetuksella. Perus- ja jatko-opinnoissa tehtävät opinnäytteet kytkeytyvät yksikön laboratorioissa tehtävään tutkimustyöhön, kuten myös teollisuuden tarjoamiin projekteihin.

Fysiikan yksikön julkaisut.