Hyppää pääsisältöön

Mikro- ja nanovalmistus

Tampereen yliopisto
Hervannan kampus
OsoiteSähkötalo, Korkeakoulunkatu 3
Tampere
 
Palveluhaku
 
Tutkimushaku

Ympäristö mahdollistaa erilaisten mikro- ja nanokokoluokan rakenteiden valmistamisen ja karakterisoimisen sekä erilaisten pinnoitusprosessien tekemisen. Ympäristöä voidaan käyttää monen eri sovelluksen tarpeisiin. Tärkeimpinä alueina ovat tällä hetkellä fotoniikka ja biolääketiede.  Fotoniikan tutkimuksessa ympäristöä käytetään erilaisten valonlähteiden, aurinkokennojen sekä plasmoniikan ja nanofotoniikan erikoisnäytteiden valmistamiseen. Biolääketieteen tekniikan puolella taas tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi mikroanturiprototyypit ja mikrofluidistiikan komponentit.  Näytevalmistuksen lisäksi infrakokonaisuus sallii erilaisten optisten, sähköisten, termisten ja mekaanisten rajapintojen valmistuksen näytteisiin.

Ympäristö on avoin kaikille käyttäjille yliopistolta tai sen ulkopuolelta koulutuksen ja tarveharkinnan jälkeen. Ympäristö tai yliopisto voi joissain tapauksissa tarjota infraan liittyviä tutkimus tai valmistuspalveluita.

Katso erittely resursseista ja käyttöpolitiikasta englanninkielisiltä sivuilta.