Hyppää pääsisältöön

Jukka Viheriälä

Senior Scientist, Senior Scientist
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358505954147

Oma esittely

Toimin tutkimusympäristöasiantuntijana (Senior scientist) Fotoniikan laboratorioissa, Fysiikan yksikössä. Erikoisosaamistani on mikro- ja nanovalmistus, mikrokokoonpanoprosessit ja puolijohdesirujen testaus. Minulla on myös dosentin arvo puolijohdeteknologoihin liittyen. 

Työtehtävät

Kannan vastuun Tampereen Yliopiston mikro- ja nanovalmistusinfran toiminnosta. Infra pitää sisällään kaksi puhdastilaa III-V yhdistepuolijohdesirujen ja erilaisten fotoniikan komponenttien valmistukseen, paketointiin ja testaukseen.  

Toimin vastuullisena johtajana useissa projekteissa III-V puolijohdeoptoelektroniikan parissa liittyen eri sovelluksiin esimerkiksi kvanttilaskennan ja -metrologian, ympäristön monitoroinnin tai bio-teknologian ympärillä.    

Research hubin suunnitteluun osallistuminen erityisesti optoelektroniikan testauksen ja puolijohde prosessoinnin näkökulmasta

Osaamisalueiden kuvaus

III-V puolijohdesirujen suunnittelu ja valmistus sekä integroitu fotoniikka

Puhdastilainfrastruktuuri ja laitteet puolijohdesirujen prosessointi, liittämiseen ja testaukseen 

Puhdastilalaitteiden hankintaprosessit ja kilpailutus

Projektien hallinta ja kehittäminen

Teknologian kaupallistaminen