Hyppää pääsisältöön

CEIWA - Vesiviisas kiertotalous teollisissa prosesseissa

Teollisuuden päästöjen säätely tulee tiukentumaan tulevaisuudessa, mikä koskee etenkin vesi-intensiivisiä teollisuuden aloja, kuten massa- ja paperiteollisuutta. Näihin uusiin haasteisiin vastaaminen edellyttää vesien hallinnan ja kiertotalouden tehostamista. CEIWA keskittyykin teollisuuden vesien kiertotalouden edistämiseen.

Teollisuuden kompleksisten vesikiertojen tehokas hallinta vaatii uusia työkaluja. CEIWA projekti kehittää digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja, uusia teknologioita, erilaisten haitta-aineiden hallintaa sekä selvittää lainsäädännöllisiä näkökulmia. Sen lisäksi, että projektissa kehitetään ratkaisuja vesi-intensiiviselle teollisuudelle, tulokset ovat myös teknologian- ja palveluntarjoajien käytettävissä.

Tampereen yliopistolla tutkitaan seuraavia teemoja: 1) suljettujen teollisuuden vesikiertojen hallinta kehittämällä ratkaisuja vesikiertojen monitorointiin, säätöön ja optimointiin, 2) uusien jätevesi- ja lietteenkäsittelyteknologioiden kehittäminen ja olemassa olevien järjestelmien parantaminen, ja 3) teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden lietteissä olevien mikromuovien karakterisointi ja poistaminen.

Rahoituslähde

Business Finland

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto koordinoi tutkimusprojektia.

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto, VTT, UPM, Valmet, Kemira, Andritz, Teollisuuden Vesi, Gasum, Fortum Waste Solutions, Platform of Trust