Sample preparation
Tieteenala

Bio- ja kiertotalous

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

Bio- ja kiertotalouden tutkimusryhmä kattaa ympäristötekniikan, biojalostuksen ja teollisen biotekniikan tutkimuksen. Tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää teknologioita puhtaamman ja turvallisemman ympäristön takaamiseksi. Tutkimusryhmä toimii laajasti vesi-, jäte- ja energiasektoreilla. Tutkimusryhmän ydinosaamista on yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden, jätevesien ja savukaasujen käsittely ja muuntaminen biopolttoaineiksi ja biokemikaaleiksi. Lisäksi tutkimusryhmä kehittää menetelmiä veden, ravinteiden ja metallien talteenottoon. Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä yhteiskuntien, teollisuuden sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Ilmastonmuutos