Hyppää pääsisältöön

Bio- ja kiertotalous

SijaintiKorkeakoulunkatu 8, PL 541, 33720 Tampere

Bio- ja kiertotalouden tutkimus kattaa ympäristötekniikan, biojalostuksen ja teollisen biotekniikan tutkimuksen. Tavoitteena on kehittää teknologioita puhtaamman ja turvallisemman ympäristön takaamiseksi. Bio- ja kiertotalous toimii laajasti vesi-, jäte- ja energiasektoreilla. Ydinosaamista on yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden, jätevesien ja savukaasujen käsittely ja muuntaminen biopolttoaineiksi ja biokemikaaleiksi. Lisäksi kehitetään menetelmiä veden, ravinteiden ja metallien talteenottoon. Bio- ja kiertotalous tekee läheistä yhteistyötä yhteiskuntien, teollisuuden sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Ilmastonmuutos