Hyppää pääsisältöön

Synteettinen biologia

Synteettisen biologian tutkimuksessa kehitetään uusia biologisia systeemejä, joiden avulla voidaan tuottaa biokemikaaleja ja -materiaaleja kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla. Meillä keskeisessä roolissa on mikrobien aineenvaihdunnan tutkiminen ja ymmärtäminen, jonka avulla solu voidaan geneettisesti uudelleenohjelmoida toimimaan energian ja hiilen käytön kannalta optimaalisella tavalla. Tutkimuksessa kehitetään ja rakennetaan mikrobisolutehtaita ja niiden konsortioita, joilla tuotetaan arvokkaita yhdisteitä halutuista raaka-aineista.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tavoitteenamme on luoda uusia tapoja hyödyntää haastavia raaka-aineita, kuten ligniiniä ja hiilidioksidia, ja näin edistää kiertotaloutta sekä energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Geneettisesti muokattujen mikrobien avulla tuotetaan räätälöityjä yhdisteitä, kuten mikrobiöljyä, bakteerinanoselluloosaa, funktionaalisia hiilivetyjä, biomuovien monomeereja ja fytokemikaaleja. Tutkimuksessa mallinnamme ja kehitämme molekyylitason työkaluja, joita käytetään mikrobien geneettisen muokkaukseen, optimointiin ja solujen aineenvaihdunnan tutkimiseen. Yksittäisten mikrobikantojen lisäksi mikrobikonsortioita rakennetaan, tutkitaan ja mallinnetaan bioprosessien sekä mikrobiekologian näkökulmasta.

Ryhmän jäsenet