Hyppää pääsisältöön
Person using optical microscope

Synteettinen biologia

Tutkimusryhmän keskeinen tehtävä on kehittää uusia biologisia systeemejä, joiden avulla voidaan tuottaa bioenergiayhdisteitä, -kemikaaleja ja -materiaaleja kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla. Keskeisessä roolissa on mikrobien aineenvaihdunnan tutkiminen ja ymmärtäminen, ja kuinka ohjata solu toimimaan energian ja hiilen käytön kannalta optimaalisella tavalla. Tutkimuksessa kehitetään ja rakennetaan mikrobisolutehtaita, jotka ohjelmoidaan tuottamaan arvokkaita yhdisteitä halutuista raaka-aineista.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän tavoitteena on luoda uusia tapoja hyödyntää jätteiksi luokiteltuja tai haastavia raaka-aineita, kuten ligniiniä ja hiilidioksidia, ja näin edistää kiertotaloutta sekä energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Geneettisesti muokattujen mikrobien avulla jätemateriaaleista tuotetaan räätälöityjä yhdisteitä, kuten mikrobiöljyä, bakteerinanoselluloosaa, tai funktionaalisia hiilivetyjä. Ryhmässä mallinnetaan ja kehitetään molekyylitason työkaluja, joita käytetään mikrobien geneettisen muokkaukseen, optimointiin, sekä solujen aineenvaihdunnan tutkimiseen. Puhdaskantojen lisäksi ryhmässä kehitetään ja tutkitaan mikrobikonsortioita bioprosessien ja mikrobiekologian näkökulmasta.