Rocks
Yksikkö

Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikkö koostuu kolmesta tutkimusalasta: materiaalioppi, bio- ja kiertotalous sekä kemia ja uudet materiaalit.

Bio- ja kiertotalous

Ympäristö-, energia- ja biojalostustekniikan sekä synteettisen biologian prosessien kehitys ja soveltaminen tavoitteena tuottaa bioenergiaa ja biokemikaaleja sekä ottaa talteen ravinteita ja metalleja erilaisista teollisuuden ja yhdyskuntien jäte- ja sivuvirroista.

Kemia ja uudet materiaalit

Valoaktiiviset yhdisteet ja materiaalit (valmistus, mallinnus ja karakterisointi), fotoniikan kemia (ml. aurinkokennot), synteettinen kemia (ml. bioaktiiviset yhdisteet), fysikaalinen kemia (ml. valokemia ja farmaseuttiset sovellukset)

Materiaalioppi

Eri materiaalien (metallit, keraamit, polymeerit, komposiitit) kehitys, ominaisuudet ja karakterisointi,  uudet valmistusteknologiat ja käyttö teollisuudessa (kestävyys, suorituskyky).