Hyppää pääsisältöön

Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

SijaintiHervannan kampus, Korkeakoulunkatu 3, 6 ja 8, 33720 Tampere

Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikössä yhdistyvät materiaaliopin, kemian sekä ympäristö-, energia- ja biotekniikan tutkimus ja koulutus. Yksikössä on noin 20 professoria, noin 20 yliopistonlehtoria ja yliopisto-opettajaa sekä yli sata väitöskirjatutkijaa ja tutkijatohtoria. Kaikkiaan henkilöstöstämme löytyy noin parikymmentä eri kansalaisuutta ja heistä noin 40 prosenttia on kotoisin muualta kuin Suomesta. Olemme yksi kolmesta Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan yksiköstä. 

Teemme laaja-alaista kokeellista tutkimusta sekä kehitämme teknologioita ja materiaaleja puhtaamman ja turvallisemman ympäristön takaamiseksi. Materiaaliopissa kehitämme uusia materiaaleja ja materiaalirakenteita sekä niiden tutkimusmenetelmiä tavoitteena kestävämmät materiaalit. Kemian tutkimus keskittyy uusiin toiminnallisiin materiaaleihin ja niihin pohjautuviin teknologioihin. Bio- ja kiertotalouden tutkimuksen keskiössä ovat ympäristö-, energia- ja biotekniikan prosessit ja järjestelmät kestäviin materiaalikiertoihin sekä kemikaalien, materiaalien ja polttoaineiden tuottamiseen. 

Koulutamme diplomi-insinöörejä materiaalitekniikan, kemiantekniikan sekä ympäristö-, energia- ja biotekniikan aloille kolmessa eri koulutusohjelmassa, matemaattisten aineiden opettajankoulutusohjelmassa sekä kahdessa kansainvälisessä koulutusohjelmassa. Opetus on monimuotoista, kestävään kehitykseen tähtäävää ja linkittyy vahvasti tutkimukseen. Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit vastaavat yhteiskunnan haasteisiin erilaisissa tehtävissä suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä, julkisella sektorilla ja tutkimuslaitoksissa.