Laboratorio
Tutkinto-ohjelma

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Tule ratkomaan maailmanlaajuisia haasteita

Luonnontieteet ja tekniikka yhdistettynä sinun haluusi muuttaa maailmaa muokkaavat sinusta asiantuntijan, jolla on kyky tehdä kestäviä ratkaisuja ja uudenlaista tulevaisuutta.

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijana saat valmiuksia ratkaista ympäristön kuormittumisen ja kasvavan energiantarpeen haasteita. Tutkinnon luonnontieteellinen pohja luo vahvan perustan ymmärtää alan keskeisiä ilmiöitä ja haasteita; insinööritieteiden opinnot kehittävät asiantuntijuuttasi ja ongelmanratkaisutaitojasi.

Luonnontieteet ja tekniikka yhdistettynä sinun haluusi muuttaa maailmaa muokkaavat sinusta asiantuntijan, jolla on kyky tehdä kestäviä ratkaisuja ja uudenlaista tulevaisuutta. Ratkaisut voivat sisältää uusia tapoja puhdistaa vettä ja ilmaa, hyödyntää biologisia prosesseja teollisuudessa tai tuottaa energiaa, jotta luonnonvarojen riittävyys voitaisiin taata myös tuleville sukupolville.  

Tutkinto koostuu kolmivuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta sekä kaksivuotisesta ympäristö- ja energiatekniikan DI- tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto-ohjelmassa voit suunnata opintojasi bio- ja ympäristötekniikkaan, kemiaan tai energia- ja prosessitekniikkaan. Lisäksi saat vapaasti valita tutkintoosi pääsuuntaa tukevan opintokokonaisuuden esimerkiksi uusiutuvista energiamuodoista, kiertotaloudesta tai ympäristöpolitiikasta  vaihtoehtoja on kymmeniä.  

Ympäristö- ja energiatekniikasta valmistuvat diplomi-insinöörit ovat korkeatasoisia ammattilaisia. Valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti tutkimus-, tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnissa sekä julkishallinnossa.