Hyppää pääsisältöön

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Sinulle, joka haluat toimia kestävän kehityksen edistämiseksi

Oletko kiinnostunut ympäristön tilasta, ilmastonmuutoksesta, hiilineutraaliudesta, energiamurroksesta, kiertotaloudesta ja luonnon monimuotoisuudesta? Ympäristö-, energia- ja biotekniikan tutkinto-ohjelmassa saat tietoa ja työkaluja kestävän kehityksen haasteiden konkreettiseen ratkaisemiseen.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Ongelmanratkojaksi luonnontieteellisellä pohjalla

Kolmivuotinen tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto luo vahvan perustan alan keskeisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Tämän jälkeen suoritettava kaksivuotinen ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinto antaa valmiudet esimerkiksi ympäristön kuormittumisen sekä kestävän ja hiilineutraalin energiantarpeen haasteiden ratkaisemiseen. Voit suunnata opintojasi ympäristötekniikkaan, synteettiseen biologiaan ja teolliseen biotekniikkaan, kemiaan tai energia- ja prosessitekniikkaan. Voit lisäksi vapaasti valita tutkintoosi pääsuuntaa tukevan opintokokonaisuuden kymmenien vaihtoehtojen joukosta, esimerkiksi uusiutuvista energiamuodoista, yhdyskuntatekniikasta tai ympäristöpolitiikasta.

Kokonaisuuksien hahmottamisesta toimintaan

Opintojen myötä osaat kehittää työkaluja, joilla voit konkreettisesti vaikuttaa ympäristön tilaan ja resurssien kestävään käyttöön. Opit ymmärtämään kompleksisia kokonaisuuksia ja osaat laskea erilaisten toimien vaikutuksia. Tunnistat kehittämiskohteita ja sinulla on valmiudet prosessien ja laitosten suunnitteluun ja mitoitukseen sekä mittausten ja analyysien tekemiseen. Saat valmiudet tehdä korkeatasoista tutkimus- ja kehitystyötä, jonka avulla voidaan vastata globaaleihin haasteisiin. Hankit myös työelämän kannalta tärkeää osaamista, kuten yhteistyötaitoja sekä ongelmien hahmottamisen ja ratkaisun taitoja. 

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelu valmistaa monipuolisiin tehtäviin

Kestävän kehityksen ongelmat ovat moniulotteisia ja vaikeasti ratkaistavia. Ympäristö-, energia- ja biotekniikan asiantuntijana sinulla on valmiudet pohtia innovatiivisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja monilla alueilla. Osaat esimerkiksi arvioida tuotteiden elinkaarivaikutuksia sekä sitä, miten bioteknisiä ja termokemiallisia prosesseja voidaan hyödyntää energian, kemikaalien, ja materiaalien kestävässä tuotannossa.

Hyvät työllisyysnäkymät

Koulutuksessa panostetaan opintojen työelämävastaavuuteen sekä yhteistyöhön alan erilaisten toimijoiden kanssa. Valmistuneet diplomi-insinöörit ovatkin korkeatasoisia ammattilaisia ja sijoittuvat monipuolisesti tutkimus-, tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnissa sekä julkishallinnossa.
 

Opetus ja tutkimus

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opettajat päivittävät kuulumisia Instagram-tililleen. Voit tutustua opettajiin, kursseihin tai esimerkiksi jatko-opiskelijoiden tai tutkijoiden projekteihin tilin kautta. Tutkimusaiheista voit lukea lisää myös tutkimusryhmän esittelysivulla.

YE_opiskelua

Tutustu Ympäristöteekkarikiltaan eli ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestöön

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö on Ympäristöteekkarikilta YKI. Killalla on omat tilat kampuksella, kiltahuone, jossa voi tavata kavereita ja viettää aikaa yhdessä. Kilta järjestää tapahtumia laidasta laitaan: liikuntaa, leffailtoja, kiltavisoja ja opintoasioita, yhteistä juhlintaa unohtamatta.