Hyppää pääsisältöön

Kiertotalousratkaisut jätevesi- ja jätehuollossa

Kehitämme prosesseja ja konsepteja yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien, lietteiden sekä biojätteen käsittelyyn. Tutkimme myös ympäristön sekä kaatopaikkojen kunnostuksen teknologioita. Prosessi- ja teknologiakehityksen tavoitteena on kehittää kiertotalousratkaisuja, joilla voidaan tuottaa jäte- ja prosessivirroista bioenergiaa ja biokemikaaleja sekä edistää ravinteiden kierrätystä ja muuta materiaalien kierrätystä. Hyödynnämme monipuolista luonnontieteiden perusteiden ja ilmiöiden ymmärrystä prosessien kehittämisessä. Teemme yhteistyötä yhdyskuntien ja teollisuuden toimijoiden kanssa, mikä edistää myös prosessien pilotointia, optimointia ja käyttöönottoa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tavoitteemme on kehittää prosesseja ja konsepteja yhdyskuntien ja teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen käsittelyyn. Prosessien kehittämisessä ja optimoimisessa hyödynnämme biologisten, fysikaalisten, kemiallisten ja termisten ilmiöiden sekä massataseajattelun ymmärrystä. Tutkimme eri prosessien ja teknologioiden soveltuvuutta yhdyskuntien ja teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn sekä mm. materiaalien biohajoamista. Lisäksi tutkimme haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja raskasmetallien, käyttäytymistä ja hallintaa jätevesien ja lietteiden käsittelyteknologioissa. Tutkimme myös esimerkiksi kaatopaikkakaasujen käsittelyä biologisin menetelmin.

 

Kattavat laboratoriotilat ja analyysivälineet mahdollistavat eri prosessien perustavanlaatuisen ymmärtämisen ja prosessien käyttöönoton sekä laboratoriossa että pilot-ympäristössä.

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimusta rahoittavat mm. EU, Suomen Akatemia, Business Finland, yritykset, ministeriöt sekä säätiöt. Tutkimusta tehdään läheisessä yhteistyössä kunnallisten ja teollisten yhteistyökumppaneiden sekä kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.