Projekti

Bioprosessien kehittäminen kohti kestävää kaupunkien kiertotaloutta

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

Tavoitteena on kehittää kestäviä bioprosesseja, joilla voidaan mm. suojella ehtyviä luonnonvaroja. Yhtenä tutkimuksen tavoitteen on selvittää eri jätemateriaalien soveltuvuus biometaanin tuottoon biokaasuprosessissa sekä tutkia metaanin tuotto vedystä ja hiilidioksidista. Lisäksi kehitetään ja optimoidaan bioprosesseja, joiden avulla voidaan ottaa talteen ravinteita erilaisista jätevirroista. Tutkimuksen tavoitteena on edistää materiaalien kiertoa kiertotalouden mukaisesti sekä vähentää eri prosessien hiilidioksidipäästöjä.

Rahoituslähde

Suomen akatemia, yritykset

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Donya Kamravamanesh

tutkijatohtori
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Donya Kamravamanesh