Hyppää pääsisältöön

Mikromuovien karakterisointi puhdistamolietteestä

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2019–30.6.2022
KärkialueTekniikka

Mikromuovit ovat alle 5 mm kokoisia muovi- tai kumipartikkeleita. Jätevedenpuhdistamolla jopa yli 99% mikromuoveista pystytään poistamaan yhdyskuntajätevedestä erilaisilla prosesseilla, joista ne päätyvät suurelta osin puhdistamolietteisiin. Mikromuovien karakterisointiin lietenäytteistä ei ole standardimenetelmiä. Tässä projektissa kehitetään mikromuovien näytteenotto ja karakterisointimenetelmiä puhdistamolietteestä. Lisäksi selvitetään miten valitut lietteenkäsittelyprosessit vaikuttavat mikromuoveihin.

Rahoituslähde

Suomen kulttuurirahasto, Pirkanmaan rahasto

Projektiin kuuluvat henkilöt