Hyppää pääsisältöön

Elina Yli-Rantala

jatko-opiskelija, väitöskirjatutkimus
Tampereen yliopisto

Osaamisalueiden kuvaus

Mikromuovit, jätevesihuolto, muovien kiertotalous

Tutkimuskohteet

Väitöskirjassani tutkin, mitä puhdistamolietteen sisältämille mikromuoveille tapahtuu lietteen jatkokäsittelyissä. Käsitelty puhdistamoliete levitetään useimmiten maaperään ravinnekierron turvaamiseksi, minkä vuoksi on tärkeää tietää, miten mikromuovien leviäminen puhdistamolietteen mukana voitaisiin estää tai ainakin miten mikromuovien määrää voitaisiin lietteessä vähentää.

Tutkimusyksikkö

Kiertotalousratkaisut jätevesi- ja jätehuollossa

Tutkimusura

Valmistuin ympäristö- ja energiatekniikan DI:ksi vuonna 2010 pääaineena kemia, minkä jälkeen toimin tutkijana VTT:llä vuoteen 2020 asti. VTT:llä tutkimusaiheitani olivat urani alkuaikoina mm. polttokenno- ja superkondensaattorimateriaalit, sittemmin muovien kiertotalous ja muovien kestävän kehityksen mukainen suunnittelu. 2020 kesäkuussa jäin VTT:ltä virkavapaalle ja siirryin TAU:lle väitöskirjatutkijaksi.