Hyppää pääsisältöön

Pasi Peura

professori, Metallimateriaalit, metallitekniikka ja materiaalikarakterisointi

Oma esittely

Toimin Hervannan kampuksella metalliteknologian professorina. Teen pääosin materiaalitutkimusta ja materiaalikarakterisointia, tutkimusalueena se kattaa uusien metalliseosten kehittämisestä uusien valmistusmentelmien hyödyntämiseen komponenttien valmistuksessa. Pääpaino on kuinka eri ilmiöt ja mekanismit vaikuttavat metallien ominaisuuksien muodostumiseen. Tavoitteena on selvittää kuinka ominaisuuksia voidaan parantaa metallurgisen osaamisen avulla. Mm. olemme tutkineet muovauksen/muokkauksen, 3D tulostuksen, hitsauksen ja eri laisten lämpökäsittelyjen vaikutusta metalliseosten ominaisuuksiin. Uusista metalliseoksista olemme keskittyneet korkean entropian seosten (HEA) tutkimiseen. Edellisen lisäksi ollemme mukana kehittämässä nykyaikaisia ohutlevyteräksiä autoteollisuuden käyttöön. Tällä hetkellä tutkimme kuinka uusia jatkuvatoimisia lämpökäsittelyjä voidaan käyttää erittäin lujien ja muovattavien ohutlevyterästen muovattavuuden parantamiseen. Tutkittavat teräkset ovat mm. muottiinkarkaistavat booriteräkset, nykyaikaiset monifaasiteräkset kuten ns. Q&P-teräkset, ja muut teräkset joissa hyädynnetään jäännösausteniitin martensiittimuutosta muovattavuuden parantamiseen. 

Lisäksi, 20 vuoden teollisuuskokemukseni vuoksi osa tutkimusryhmäni tekee runsaasti yhteistyötä teollisuuden kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä pitemmissä projekteissa (BF, EU, suorat yritysprojektit) mutta myös lyhymmissä pienissä projekteissa. 

Työtehtävät

Professori, Metalliteknologia