Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Teen tutkimusta luonontieteiden ja tekniikan välissä soveltaen viimeisiä tieteellisiä löytöjä teollisuuden ja yhteiskunnan hyväksi. Tutkimusalueeni on tekniset ja toiminnalliset keraamimateriaalit konepajakeraameista korkean suorituskyvyn yhdistelmämateriaaleihin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta ja soveltavaa tietoa, nostaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja kouluttaa materiaalitekniikkaan perehtyneitä tutkijoita ja insinöörejä.

Työtehtävät

Keraamimateriaalien tutkimusryhmän vetäjä.

Osaamisalueiden kuvaus

Keraamimateriaalit, nanomateriaalit, toiminnalliset keraamit, konepajakeraamit, keraamien mekaaniset ominaisuudet, toiminnalliset pinnat, ylikriittisen hiilidioksidin käyttö epäorgaanisten materiaalien prosessoinnissa, keraamien 3D tulostus, kolloidinen prosessointi, laseravusteinen prosessointi jne.

Tärkeimmät saavutukset

Akateemisen tutkimuksen avoin ja nopea soveltaminen teollisuudessa.

Hiilidioksidin käyttö toiminnallisten rakenteiden valmistuksessa ja hiilidioksidin käyttö epäorgaanisten materiaalien kiertotaloudessa.

Keraamien ainetta lisäävä valmistus.

Kolloidisen prosessoinnin osaamisen jalkauttaminen ColloidTek Oy spin-off yrityksen kautta.

Keraamien plastiseen muodonmuutoksen tutkimus.

Tutkimusyksikkö

Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

Tieteenalat

Materiaalitiede, materiaalitekniikka, keraamimateriaalit, nanomateriaalit, epäorgaaninen kemia

Tutkimusrahoitus

Vuoden 2012 jälkeen: Suomen Akatemian projektien vastuullinen johtaja tai osahankkeen johtaja 6:ssä projektissa, osahankkeen johtaja 5:ssa EU-projektissa, hankkeen-, osahankkeen johtaja yhteensä 8:ssa Business Finlandin ja Tekesin projektissa.

Tutkimusura

2019- Keraamimateriaalien professori, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Tampereen yliopisto.

2017-2019 "Engineering Materials Science and Solutions" -tutkimuskonsortion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto

2017-2018 Materiaaliopin laboratorion vetäjä, Tampereen teknillinen yliopisto

2014-2016 Materiaaliopin laitoksen johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto

2012- Keraamimateriaalien professori, Tampereen teknillinen yliopisto

Merkittävimmät julkaisut

Zakeri, S., Vippola, M., Levänen, E. A comprehensive review of the photopolymerization of ceramic resins used in stereolithography, Additive Manufacturing, 35, art. no. 101177. (2020)

Frankberg, E.J., Kalikka, J., Ferré, F.G., Joly-Pottuz, L., Salminen, T., Hintikka, J., Hokka, M., Koneti, S., Douillard, T., Le Saint, B., Kreiml, P., Cordill, M.J., Epicier, T., Stauffer, D., Vanazzi, M., Roiban, L., Akola, J., Fonzo, F.D., Levänen, E., Masenelli-Varlot, K., Highly ductile amorphous oxide at room temperature and high strain rate, Science, 366 (6467), pp. 864-869, (2019).

Ismailov, A., Merilaita, N., Solismaa, S., Karhu, M., Levänen, E. Utilizing mixed-mineralogy ferroan magnesite tailings as the source of magnesium oxide in magnesium potassium phosphate cement, Construction and Building Materials, 231, (2020)

Kinnunen, P., Ismailov, A., Solismaa, S., Sreenivasan, H., Räisänen, M.-L., Levänen, E., Illikainen, M. Recycling mine tailings in chemically bonded ceramics – A review, Journal of Cleaner Production, 174, pp. 634-649 (2018)

Kaleva, A., Saarimaa, V., Heinonen, S., Nikkanen, J.-P., Markkula, A., Väisänen, P., Levänen, E. Dissolution-induced nanowire synthesis on hot-dip galvanized surface in supercritical carbon dioxide, Nanomaterials, 7 (7), art. no. 181 (2017) 

Nikkanen, J.-P., Huttunen-Saarivirta, E., Salminen, T., Hyvärinen, L., Honkanen, M., Isotahdon, E., Heinonen, S., Levänen, E. Enhanced photoactive and photoelectrochemical properties of TiO2 sol-gel coated steel by the application of SiO2 intermediate layer, Applied Catalysis B: Environmental, 174-175, pp. 533-543, (2015) 

Zhang, X., Heinonen, S., Levänen, E. Applications of supercritical carbon dioxide in materials processing and synthesis, RSC Advances, 4 (105), pp. 61137-61152 (2014)

Zhang, X., Wang, L., Levänen, E. Superhydrophobic surfaces for the reduction of bacterial adhesion RSC Advances, 3 (30), pp. 12003-12020, (2013) 

Ramirez, A.M., Demeestere, K., De Belie, N., Mäntylä, T., Levänen, E. Titanium dioxide coated cementitious materials for air purifying purposes: Preparation, characterization and toluene removal potential, Building and Environment, 45 (4), pp. 832-838 (2010) 

Uusimmat julkaisut