Henkilöprofiili

Erkki Levänen

professori, keraamimateriaalit
Erkki Levänen

Oma esittely

Teen tutkimusta luonontieteiden ja tekniikan välissä soveltaen viimeisiä tieteellisiä löytöjä teollisuuden ja yhteiskunnan hyväksi. Tutkimusalueeni on tekniset ja toiminnalliset keraamimateriaalit konepajakeraameista korkean suorituskyvyn yhdistelmämateriaaleihin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta ja soveltavaa tietoa, nostaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja kouluttaa materiaalitekniikkaan perehtyneitä tutkijoita ja insinöörejä.

Työtehtävät

Materiaalitieteen ja Ympäristötekniikan Materiaalioppi-alayksikön vetäjä.

Keraamimateriaalien tutkimusryhmän vetäjä.

Osaamisalueiden kuvaus

Keraamimateriaalit, nanomateriaalit, toiminnalliset keraamit, konepajakeraamit, keraamien mekaaniset ominaisuudet, toiminnalliset pinnat, ylikriittisen hiilidioksidin käyttö epäorgaanisten materiaalien prosessoinnissa, keraamien 3D tulostus, kolloidinen prosessointi, laseravusteinen prosessointi jne.