Laskemista yhdessä.
Tutkinto-ohjelma

Teknis-luonnontieteellinen DI-ohjelma

Laskemista yhdessä.

Haluatko ratkaista tulevaisuuden haasteita tieteessä, tekniikassa ja teollisuudessa?

Hanki valmiudet toimia haastavien ongelmien ratkaisijana luovassa tutkimus- ja kehitystyössä.

Teknis-luonnontieteellisen alan opinnot antavat vahvan matematiikan, fysiikan ja kemian pohjan, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia urapolkuja. Tiede, teknologia ja teollisuus tarvitsevat luonnontieteiden osaajia ratkomaan eteen tulevia haasteita. Syvällinen osaaminen näillä tieteenaloilla mahdollistaa toimimisen uutta kehittävissä ympäristöissä, joissa ei ole valmiita insinööritieteiden ratkaisuja.

Teknis-luonnontieteelliselle DI-tutkinnolle soveltuva pohjatutkinto on tekniikan kandidaatti (TkK), luonnontieteiden kandidaatti (LuK) tai soveltuvan alan (matematiikka, kemia, fysiikka, teknillinen fysiikka) yliopistollinen korkeakoulututkinto.

Teknis-luonnontieteellisen DI-ohjelman opiskelijana valitset erikoistumisalaksesi sovelletun matematiikan, teknillisen fysiikan tai kemian. Vahvaa luonnontieteellistä pohjaa suosittelemme täydentämään vapaasti valittavilla insinööritieteen opinnoilla. Kaikille pakollisia yhteisiä opintoja ei ole, joten omat valintasi muokkaavat tutkinnon yksilölliseksi. Opintojen alusta lähtien sinun on mahdollista tutustua laboratorioiden kansainväliseen kärkitutkimukseen ja hakeutua ryhmiin harjoittelijaksi tai kesätyöntekijäksi.

Opintojen jälkeen monet jatkavat tutkimuksen parissa tohtoriopiskelijoina tähtäimenään akateeminen ura tai toimivat esimerkiksi tuotekehitysinsinööreinä, data-analyytikkoina tai matemaatikkoina teollisuudessa, vakuutusyhtiöissä tai pankeissa. Jotkut lähtevät teknologiayrittäjiksi tekemään tämän päivän kärkitutkimuksesta huomisen huipputekniikkaa.

Tervetuloa innokkaaseen opiskelu- ja tutkimusyhteisöömme Hervannan kampukselle!