Hyppää pääsisältöön
Laskemista yhdessä.

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää diplomi-insinöörin ja aineenopettajan tutkinnot

Kiinnostaako sinua matemaattisten aineiden opettaminen ja diplomi-insinöörin tutkinto? Voit valita kummatkin!

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää teknis-luonnontieteellinen diplomi-insinöörin tutkinto ja matemaattisten aineiden opettajan pätevyys. Valmistuvalla on lukuisia työmahdollisuuksia: opetustehtävät perusasteella, lukioissa, ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa sekä työskentely diplomi-insinöörin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä esimerkiksi tutkijoina, tutkimus- ja tuotekehitysinsinööreinä tai kouluttajina teollisuusyrityksissä.

Opintojen alusta saakka on mahdollista tutustua yksiköiden kansainväliseen kärkitutkimukseen ja hakeutua tutkimusryhmiin harjoittelijaksi tai kesätyöntekijäksi. DI-opettajan vahvuutena onkin käytännönläheinen näkökulma opetettaviin aineisiin. Opinnot ovat pitkälti yhteisiä teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan opiskelijoiden kanssa. Aineenopettajan pätevyyden voi tehdä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja tietotekniikasta. Opintojen loppupuolella suoritetaan aineenopettajan pedagogiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelua. Opetusosaamistaan voi kerryttää jo opintojen aikana esimerkiksi toimimalla kurssiassistenttina tai ohjaamalla yliopiston tiedekerhoja.

Tervetuloa innostuneeseen opiskelu- ja tutkimusyhteisöömme Hervannan kampukselle!

Inka, DI-opettajaopiskelija

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun saa opettajan pätevyyden lisäksi myös diplomi-insinöörin tutkinnon.

Opiskelijat laskevat yhdessä.

Tutustu teknis-luonnontieteellisen alan opiskelijoiden ainejärjestöön eli kiltaan.

Hiukkanen on aktiivinen opiskelijajärjestö, jonka toiminnasta ja tapahtumista jokainen löytää itselleen sopivaa tekemistä.

Opiskelija kertoo jostakin muille.

DI-opettajankoulutus alumnien kertomana

"DI-opettajakoulutuksessa pystyy yhdistämään helposti muun muassa teoriaa, käytännön työskentelyä laboratoriossa ja pedagogiset opinnot yhdeksi selkeäksi paketiksi, joka tarjoaa paljon vaihtoehtoja työelämään! Opiskeluaikana pääsin myös osaksi vauhdikasta teekkarikulttuuria ja tutustuin aivan huippuihin ihmisiin!” "Olen kokenut koulutukseni erittäin hyödylliseksi. Yksi merkittävä etu DI-koulutuksesta on, että sen avulla pystyy näkemään yhteyksiä matematiikan ja luonnontieteiden teorian ja käytännön välillä. Tämä on avannut omia silmiä ja auttaa varmasti asian opettamisessa. DI-opintoihin sisältyy myös paljon käytännön harjoitteita fysiikassa ja kemiassa. Niistä on ollut hyötyä näiden oppiaineiden kokeellista työskentelyä suunnitellessa."