Laskemista yhdessä.
Tutkinto-ohjelma

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää diplomi-insinöörin ja aineenopettajan tutkinnot

Kiinnostaako sinua matemaattisten aineiden opettaminen ja diplomi-insinöörin tutkinto? Voit valita kummatkin!

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää teknis-luonnontieteellinen diplomi-insinöörin tutkinto ja matemaattisten aineiden opettajan pätevyys. Valmistuvalla on lukuisia työmahdollisuuksia: opetustehtävät perusasteella, lukioissa, ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa sekä työskentely diplomi-insinöörin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä esimerkiksi tutkijoina, tutkimus- ja tuotekehitysinsinööreinä tai kouluttajina teollisuusyrityksissä.

Opintojen alusta saakka on mahdollista tutustua yksiköiden kansainväliseen kärkitutkimukseen ja hakeutua tutkimusryhmiin harjoittelijaksi tai kesätyöntekijäksi. DI-opettajan vahvuutena onkin käytännönläheinen näkökulma opetettaviin aineisiin. Opinnot ovat pitkälti yhteisiä teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan opiskelijoiden kanssa. Aineenopettajan pätevyyden voi tehdä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja tietotekniikasta. Opintojen loppupuolella suoritetaan aineenopettajan pedagogiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelua. Opetusosaamistaan voi kerryttää jo opintojen aikana esimerkiksi toimimalla kurssiassistenttina tai ohjaamalla yliopiston tiedekerhoja.

Tervetuloa innostuneeseen opiskelu- ja tutkimusyhteisöömme Hervannan kampukselle!

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun saa opettajan pätevyyden lisäksi myös diplomi-insinöörin tutkinnon.
Tutustu opiskelijamme Inkan tarinaan tästä.

DI-opettajankoulutus alumnien kertomana

"DI-opettajakoulutuksessa pystyy yhdistämään helposti muun muassa teoriaa, käytännön työskentelyä laboratoriossa ja pedagogiset opinnot yhdeksi selkeäksi paketiksi, joka tarjoaa paljon vaihtoehtoja työelämään! Opiskeluaikana pääsin myös osaksi vauhdikasta teekkarikulttuuria ja tutustuin aivan huippuihin ihmisiin!”

"Olen kokenut koulutukseni erittäin hyödylliseksi. Yksi merkittävä etu DI-koulutuksesta on, että sen avulla pystyy näkemään yhteyksiä matematiikan ja luonnontieteiden teorian ja käytännön välillä. Tämä on avannut omia silmiä ja auttaa varmasti asian opettamisessa. DI-opintoihin sisältyy myös paljon käytännön harjoitteita fysiikassa ja kemiassa. Niistä on ollut hyötyä näiden oppiaineiden kokeellista työskentelyä suunnitellessa."