Hyppää pääsisältöön

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan DI-ohjelma

Tampereen yliopisto

Sinulle, joka haluat toimia kestävän kehityksen edistämiseksi

Oletko kiinnostunut ympäristön tilasta, ilmastonmuutoksesta, hiilineutraaliudesta, bio- ja kiertotaloudesta ja energiamurroksesta? Ympäristö,- energia- ja biotekniikan tutkinto-ohjelmassa opit ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Ratkaisuja ympäristön puolesta

Kaksivuotisessa DI-tutkinnossa opiskellaan ympäristö-, energia- ja biotekniikan prosessien ja järjestelmien suunnittelua ja kehittämistä yhteiskunnan vesi-, jäte-, energia- ja materiaalihuollon tarpeisiin. Tutkinnossa voit opiskella esimerkiksi elinkaaritarkastelua tuotekehityksen tueksi vähentämään ympäristövaikutuksia, biokaasuteknologiaa energian tuottamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi, biojalostuksen menetelmiä puubiomassan hyödyntämiseksi sekä solujen aineenvaihdunnan muokkausta fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi.

Tampere on useana vuonna valittu Suomen opiskelijaystävällisimmäksi kaupungiksi. Hervannan kampus, jonne tekniikan opetus on keskittynyt, on kompakti ja täynnä teekkarihenkeä. Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö on Ympäristöteekkarikilta YKI. Killalla on oma tila kampuksella, kiltahuone, jossa voi tavata kavereita ja viettää aikaa yhdessä. Kilta järjestää tapahtumia laidasta laitaan: liikuntaa, leffailtoja, kiltavisoja ja opintotapahtumia, yhteistä juhlintaa unohtamatta.

Suuntautumisvaihtoehdot 

Suoraan diplomi-insinöörin tutkintoon valitut opiskelijat valitsevat syventymisvaihtoehtonsa tutkinnon alussa, usein jo hakuvaiheessa. Suuntautumisen valintaa tukevat osaajaprofiilit, joissa kuvataan vastavalmistuneen mahdollisia työtehtäviä. Syventymisvaihtoehtoasi tukemaan voit valita valinnaisen opintokokonaisuuden monien vaihtoehtojen joukosta, esimerkiksi uusiutuvat energiamuodot, automaatiotekniikan tai ympäristöpolitiikan.

Ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinnon syventymisvaihtoehtoja on viisi:

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikan syventymiskohde antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin teollisuuden ja yhdyskuntien suunnittelu-, käyttö- ja tutkimustehtäviin. Voit painottaa opintojasi vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn tai jätehuollon ja kiertotalouden suuntaan - tai voit perehtyä syvällisemmin teollisuuden ympäristönsuojelun tai pilaantuneen ympäristön kunnostamisen tehtäviin. Tampereen yliopiston tarjoamat monipuoliset vapaasti valittavat opintokokonaisuudet tukevat omaa kiinnostustasi. Ympäristötekniikan opetuksen keskipisteenä ovat kiertotalous ja kestävä kehitys.

Energia- ja prosessitekniikka

Energia- ja prosessitekniikan opetus koostuu energianjärjestelmien perusteista sekä niiden nykyisistä ja tulevista käytännön sovelluksista. Syventymistä voidaan painottaa erilaisin kurssivalinnoin esimerkiksi prosessitekniikan, biojalostuksen tai perinteisen voimalaitostekniikan alueille. Lisäksi tarkastellaan minkälainen rooli ja vaikutus uusiutuvalla energialla on erilaisissa energiasysteemeissä. Koulutus antaa vahvan osaamispohjan energia- ja prosessijärjestelmien suunnitteluun sekä tekniseen ja taloudelliseen analysointiin. Mallinnustyökalujen soveltaminen korostuu entisestään opinnoissa. Biojalostus tässä kokonaisuudessa painottuu energiatuotteisiin (sähkö, lämpö ja energiakantajat kuten vety, metaani, metanoli) sekä kemikaaleihin (elintarvikkeiden ja muovien raaka-aineet). Kestävät energiatuotannon muodot ovat opetuksen ja tutkimuksen keskeinen painopiste.

Industrial Biotechnology and Synthetic Biology

Syventävien opintojen teema on biotekniset ratkaisut, joilla vastata tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin. Keskeinen ratkaisutapa on uusien biologisten systeemien kehittäminen: DNA-tasolta lähtien soluja optimoidaan ja uudelleenohjelmoidaan uusimpien synteettisen biologian menetelmien avulla. Voit erikoistua kehittämään synteettisellä biologialla solutason ratkaisuja tai niiden soveltamiseen teollisessa biotekniikassa, jossa kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla voidaan valmistaa erilaisia tuotteita. Valmistumisesi jälkeen sinulla on valmiudet biotekniikan asiantuntijatehtäviin tai synteettisen biologian tutkijan uralle.  

Kemia

Kemian syventävissä opinnoissa painotetaan kokeellisen kemian ja aineen rakenteen ja ominaisuuksien tuntemista sekä teollisten prosessien kemiallisen taustan ymmärtämistä. Sinulla on myös mahdollisuus keskittyä syvälliseen kemialliseen analytiikkaan tai uusien materiaalien valmistukseen. Kemian sovellusalue on laaja. Valmistumisesi jälkeen voit työskennellä esimerkiksi vihreiden luonnonvaroja säästävien synteesiprosessien parissa, selvittää aurinkokennojen rakenteita tai keskittyä syvälliseen aineen rakenteen ja vuorovaikutusten ymmärtämiseen. Diplomi-insinöörinä sinulla on vahva osaaminen edistää puhdasta tuotantoa ja ehkäistä erilaisia terveys- ja ympäristöriskejä sekä valmiudet jatkaa tutkijan uralle.

Turvallisuustekniikka

Turvallisuustekniikan avulla estetään ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvia suuronnettomuuksia ja hallitaan uuden teknologian riskejä. Opinnoissa yhdistyvät turvallisuuden ja riskien analysointi, turvallisuustekniikan kehittäminen sekä turvallisuuden johtaminen. Opetuksessa yhdistetään tieteen uusin tutkimustieto ja työelämän käytännön ongelmien ratkaiseminen.
Tampereen yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa turvallisuustekniikkaa ja siihen liittyvää johtamista voi opiskella syventymiskohteena. Ainutlaatuisen ja monipuolisen opetuksen ansiosta valmistuneet sijoittuvat hyvin työelämän erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.
Turvallisuuden ammattilaisena sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Työelämätaidot ja työllisyysnäkymät

Opintojen myötä ymmärrät kiertotalouden laajoja kokonaisuuksia ja tunnistat niiden kehittämiskohteita. Sinulla on valmiudet prosessien ja järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä valmiudet tehdä tutkimus- ja kehitystyötä. Sinulla on kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja. Osaat myös esittää sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti.
Ympäristö-, energia- ja biotekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät tyypillisesti suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtävissä. Työnantajia ovat suunnittelu- ja konsulttitoimistot, teollisuusyritykset, kunnat, julkishallinto ja tutkimuslaitokset. Koulutus mahdollistaa monipuolisen uran ja osaamisen jatkuvan kehittämisen.

Opetus ja tutkimus

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opettajat päivittävät kuulumisia Instagram-tililleen. Voit tutustua opettajiin, kursseihin tai esimerkiksi jatko-opiskelijoiden tai tutkijoiden projekteihin tilin kautta. Tutkimusaiheista voit lukea lisää myös tutkimusryhmän esittelysivulla.

Tutustu ympäristöteekkarikiltaan eli ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestöön

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö on Ympäristöteekkarikilta YKI. Killalla on omat tilat kampuksella, kiltahuone, jossa voi tavata kavereita ja viettää aikaa yhdessä. Kilta järjestää tapahtumia laidasta laitaan: liikuntaa, leffailtoja, kiltavisoja ja opintoasioita, yhteistä juhlintaa unohtamatta.