Kemia
Tutkinto-ohjelma

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan DI-ohjelma

Kemia

Tule ratkomaan maailmanlaajuisia haasteita

Luonnontieteet ja tekniikka yhdistettynä sinun haluusi muuttaa maailmaa muokkaavat sinusta asiantuntijan, jolla on kyky tehdä kestäviä ratkaisuja ja uudenlaista tulevaisuutta.

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijana saat valmiuksia ratkaista ympäristön kuormittumisen ja kasvavan energiantarpeen haasteita. Syventävät tekniset opinnot kehittävät asiantuntijuuttasi ja ongelmanratkaisutaitojasi; luonnontieteellisen pohjan vahvistaminen edistää alan keskeisten ilmiöiden ja haasteiden ymmärrystäsi.

Luonnontieteet ja tekniikka yhdistettynä sinun haluusi muuttaa maailmaa muokkaavat sinusta asiantuntijan, jolla on kyky tehdä kestäviä ratkaisuja ja uudenlaista tulevaisuutta. Ratkaisut voivat sisältää uusia tapoja valmistaa hyödykkeitä tai tuottaa energiaa siten, että taataan luonnonvarojen riittävyys myös tuleville sukupolville.

Kaksivuotisessa ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa voit suunnata opintojasi teolliseen biotekniikkaan, energia- ja biojalostustekniikkaan, kemiaan turvallisuustekniikkaan tai ympäristötekniikkaan. Lisäksi saat vapaasti valita tutkintoosi pääsuuntaa tukevan opintokokonaisuuden esimerkiksi uusiutuvista energiamuodoista, kiertotaloudesta tai ympäristöpolitiikasta  vaihtoehtoja on kymmeniä. Tarvittaessa alemman tutkinnon matemaattis-luonnontieteellistä pohjaa vahvistetaan täydentävillä opinnoilla.

Ympäristö- ja energiatekniikasta valmistuvat diplomi-insinöörit ovat korkeatasoisia ammattilaisia. Valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti tutkimus-, tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnissa sekä julkishallinnossa.