Hyppää pääsisältöön

Fotoniikan kansallinen tutkimusinfrastruktuuri - FinnLight

Tampereen yliopisto
 
Kansallinen infrastruktuuri
Hervannan kampus
OsoiteTampereen yliopisto, Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere
 
Palveluhaku
 
Tutkimushaku
Tilat ovat esteettömät

FinnLight on fotoniikan tutkimusympäristöjen verkosto, jonka muodostavat Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Fotoniikan teknologioiden kehittäminen vaatii edistyneitä suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä, testausta ja integrointia sekä monipuolisia karakterisointitekniikoita. FinnLight tuo yhteen eri organisaatioiden tutkimusympäristöt ja tarjoaa laajasti palveluita fotoniikan ja valoon perustuvien teknologioiden valmistukseen, karakterisointiin ja integrointiin. FinnLight on osa Suomen Akatemian kansallista tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa (FIRI).

Tutkijat, yritykset ja muut  kaupalliset käyttäjät voivat hyötyä FinnLightin tutkimus- ja teknologiaosaamisesta erilaisten yhteistyöprojektien tai tilaustutkimuksen kautta. FinnLight tarjoaa asiantuntevan tutkimushenkilöstön, räätälöityä koulutusta ja tutkimusta, konsultointia,  avoimen pääsyn tutkimusympäristöihin ja laitteiden vuokrausmahdollisuuden.

FinnLight tutkimusympäristö yhdistää optiikan, fysiikan, materiaalitekniikan, pintatieteen, mikro- ja nanoteknologian ja kvanttiteknologian.

Tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa uusien materiaalien, pinnoitteiden, ohutkalvojen, edistyksellisten valon lähteiden, sensorien ja LIDAR-sovellusten komponenttien, kvanttiteknikan, aurinkosähkötekniikan, aurinkoenergian, AR/VR laitteiden ja tietoliikennetekniikan kehittämisen.

Sovellusalueisiin kuuluvat anturiteknologia ja kuvantaminen, teollisuusprosessien ohjaus, lääkeanalyysi, terveydenhuolto, ympäristön seuranta, energiantuotanto ja turvallisuus.

FinnLight infrastruktuurista hyötyvät yhteistyöverkostot sekä lukuisat kansalliset ja EU alueen eri alojen toimijat. FinnLightin palvelut ovat ulkopuolisten käyttäjien saavutettavissa, edistämässä huippututkimuksen lisäksi teollisia toimijoita.

FinnLight verkoston jäsenillä on pitkä kokemus ja vahva osaaminen fotoniikan tutkimuksessa. FinnLightin osaaminen kattaa koko innovaatioketjun valoon perustuvien tekniikoiden kehitystyössä, sisältäen nanomateriaalien, ohutkalvojen, optisten komponenttien ja räätälöityjen valonlähteiden suunnittelun ja valmistuksen, sekä järjestelmäintegraation, instrumentointikehityksen ja tieteellisten tulosten kaupallistamisen.