Hyppää pääsisältöön

Vesihuolto

Tutkimme talousveden tuotantoa, jätevesien ja hulevesien käsittelyä sekä vesihuoltoverkostojen hallintaa veden laadun ja verkoston kunnon näkökulmasta. Kehitämme ja optimoimme fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia prosesseja sekä prosessien ja verkostojen hallintaa ja ohjaamista esimerkiksi online-mittauksilla.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää prosesseja ja järjestelmiä, joilla voidaan varmistaa turvallinen talousveden tuotanto ja jakelu loppukäyttäjille. Lisäksi tavoitteena on vähentää jätevesikuormitusta ja tehostaa prosessi-, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämistä kehittämällä esimerkiksi uusia bioteknisiä prosesseja. Tutkimme myös haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja raskasmetallien, käyttäytymistä ja hallintaa jätevesien ja lietteiden käsittelyteknologioissa. Teemme läheistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mahdollistaen tutkimustiedon sujuvan hyödyntämisen.

Toiminnan vaikuttavuus

Yhteistyökumppaneitamme ovat yhdyskuntien ja teollisuuden vesihuollon parissa toimivat yritykset, tutkimuslaitokset ja vesihuoltolaitokset. Teemme monipuolista kokeellista tutkimusta laboratoriossa sekä pilotoimme ja optimoimme prosesseja käytännön kohteissa. Tutkimustamme rahoittavat mm. vesihuoltolaitokset, EU, Business Finland, yritykset, ministeriöt ja säätiöt. Tutkimuksen tuloksena syntyy käytännön ratkaisuja vesihuollon kehitystarpeisiin.