Hyppää pääsisältöön

Kiertotalouden innovaatiot

Person operating Catlab

Kiertotalouden innovaatiot tutkimusryhmän (Circular Economy Innovation, CEI) tutkimus keskittyy kiertotalouden innovaatioihin. Kehitämme puhdasta ja vähähiilistä jätteenkäsittelyteknologiaa ja biojalostamoratkaisuja yhdistämällä monitieteellistä osaamista ympäristö- ja energiatekniikasta, termokemiallisista ja fysikaaliskemiallisista prosesseista, kemiallisesta reaktiotekniikasta, materiaalikehityksestä ja sovelletusta katalyysistä. Tutkimuskohteitamme ovat muun muassa kiinteän yhdyskuntajätteen käsittely, resurssien talteenotto jätevirroista sekä puhtaan energian tuotanto jätevedestä ja biomassasta.