Hyppää pääsisältöön

ACCC - Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.7.2020–31.12.2024
KärkialueTekniikka

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskuksen (ACCC, Atmosphere and Climate Competence Center) tavoitteena on esittää kustannustehokkaita ja tieteeseen perustuvia ratkaisuja kahteen aikamme suurimpaan haasteeseen: ilmastonmuutokseen ja ilmanlaadun heikkenemiseen. Konsortion muodostavat Helsingin Yliopisto, Ilmatieteen Laitos, Itä-Suomen Yliopisto ja Tampereen Yliopisto.

Tausta

Ilmastonmuutos ja kaupunkien ilmanlaatu ovat maailmanlaajuisia haasteita, jotka vaikuttavat yhteiskuntien hyvinvointiin ja ihmisten terveyteen. Ne kytkeytyvät päästöjen ja ilmakehän takaisinkytkentöjen kautta tiiviisti toisiinsa, ja esimerkiksi ilmastoon liittyvillä toimenpiteillä on vaikutuksia myös ilmanlaatuun. Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin on pyritty vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksessa asetetuin tavoittein. ACCC auttaa Suomea, EU:ta ja maailmaa pääsemään Pariisin ilmastotavoitteisiin ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen kestävin, kustannustehokkain ja tutkimuspohjaisin ratkaisuin, samalla edistäen terveellisen hengitysilman tavoitetta.

Tavoite ja tehtävät

ACCC:n tavoitteisiin päästään suoriutumalla neljästä osatavoitteesta:

  1. Uuden tiedon tuottaminen ilmastonmuutoksesta ja ilmanlaadusta. Käytännössä tämä onnistuu tutkimalla määrällisesti hiilinieluja ja muita ilmastoon vaikuttavia tekijöitä, sekä epälineaarisia prosesseja, jotka määräävät ilmansaasteiden käyttäytymistä ilmakehässä.
  2. Alustan rakentaminen suurten datamäärien keräämiseen ja jakamiseen sekä mittauksista että mallinnuksesta.
  3. Tieteeseen perustuvien ja ilmastoneutraaliutta edistävien ratkaisujen luominen.
  4. Yritysten ja tutkimusyhteisön tuominen yhteen uusien innovaatioiden kehittämiseksi.

Vaikuttavuus

Hankkeessa on tarkoitus yhdistää ilmastoon ja ilmanlaatuun liittyvät ongelmat ja ratkaisut osaksi globaalia taloutta ohjaavia mekanismeja. Hankkeessa edistetään liiketoiminnan muodostumista ja kehittämistä ilmastoteknologian, mittalaitteiden kehityksen ja datalähtöisten palveluiden aloilla. Yritysyhteistyö synnyttää uusia käytännön ratkaisuja, kuten esimerkiksi ilmakehän mittausinstrumentteja sekä ilmaston ja ilmanlaadun analyysipalveluita. Keskeiset yrityskumppanit edustavat energia-, liikenne-, teknologia-, elintarvike- ja metsäaloja.

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Rahoituslähde

Hanke kuuluu Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan

Koordinoiva organisaatio

Helsingin Yliopisto

Partnerit

Tampereen yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto