Hyppää pääsisältöön

Aerosolifysiikka

Ilmassa leijuvien aerosolihiukkasten ja aerosolien ymmärtäminen on erityisen tärkeää ihmiskunnalle. Aerosolit muodostavat suurimman epävarmuustekijän tämän hetken tieteellisissä ilmastomalleissa, ja aerosolihiukkaset tunnetaan terveydelle kaikkein haitallisimpana ilmansaasteena, jonka on laskettu aiheuttavan yli 4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain maailmassa. Toisaalta aerosoleja ja aerosoliprosesseja voidaan käyttää hyväksi nanomateriaalien valmistuksessa tai lääkeaineiden kuljettamisessa keuhkojen kautta ihmisen elimistöön.

Aerosolifysiikan laboratoriossa tehdään monitieteellistä tutkimusta esimerkiksi polttoprosesseista vapautuviin aerosoleihin, ilmakehän aerosoleihin, nanohiukkassynteesiin, nanopinnoitteisiin ja aerosolien mittausmenetelmiin liittyen. Tavoitteena on soveltaa erityisesti huipputason reaaliaikaista massaspektrometriaa ratkaisemaan hiukkasmuodostukseen ja hiukkasten kemiaan liittyviä avoimia kysymyksiä.

Laboratoriomme vastaa myös aerosolifysiikkan liittyvästä opetuksesta ja kursseista Teknis-luonnontieteellisessä DI-ohjelmassa sekä väitöskirjatutkijoiden koulutuksesta Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmassa.

Uutiset

Väitökset