Hyppää pääsisältöön

Monitieteinen GIANT-projekti tutkii sisäilman aerosoleja – suurennuslasin alla myös ulkoilman vaikutukset

Julkaistu 14.5.2024
Tampereen yliopisto
olohuoneessa valkoinen sohvaryhmä ja ikkunan takana savuinen kaupunkimaisema.
Suomalaiset ilmanlaatututkijat, alan yritykset sekä kunnat ja kaupungit ovat käynnistäneet yhteisen GIANT-projektin, jossa tutkitaan sisätilojen aerosoli-ilmiöitä. Tutkimusprojekti pyrkii lisäksi mukauttamaan WHO:n uusimpia ilmanlaatusuosituksia käytäntöihin ja edistämään kotimaisen korkeatasoisen sisäilmateknologian markkinoita.

Sisäilman laatuun ja sen vaikutuksiin liittyy kasvavaa huolta. Uusi, monitieteinen ja korkeatasoinen tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin erilaisten sisällä ja ulkona olevien ilmansaastelähteiden merkitystä sisäilman laadulle ja vaikutusta ihmisten terveyteen.

Kolmivuotinen GIANT (Global Trends in IAQ: Novel technologies, Competence and Business) on co-innovation-projekti, joka tutkii ilman epäpuhtauksia, kuten ultrapieniä hiukkasia, mustaa hiiltä, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja sekundäärisiä aerosoleja sisä- ja ulkotiloissa. Sen teemoja ovat ulkoympäristöt, rakennusteknologiat, talotekniikka ja suunnittelu sekä sisäympäristöt.

– GIANT-konsortion vahvuutena on sen monitieteinen asiantuntemus, joka koostuu erilaisista tutkimusaloista. Kaikkien näiden tekijöiden mukana olo on ratkaisevaa, kun vastataan sisäilman laadun haasteisiin. Kehittyneiden sisäilmaratkaisujen kasvaviin vaatimuksiin tarvittavan tieteellisen pohjan pyrimme luomaan yhdessä, toteaa Topi Rönkkö, Tampereen yliopiston aerosolifysiikan professori ja tutkimuskonsortion johtaja. 

Tampereen yliopiston vastuulla on selvittää sisäilmanlaatuun liittyviä avoimia kysymyksiä ja tulevaisuuden näkymiä, sekä tehdä tutkimusta ulkoilman ja sisäilman laadun keskinäisestä suhteesta.

– Haluamme tietää, miten esimerkiksi lentokentän tai liikenneväylien läheisyys vaikuttaa sisäilman laatuun ja miten vaikutusta voitaisiin parhaiten mitata, Rönkkö lisää.

GIANT-projektia rahoittaa osittain Business Finland ja sen kokonaisbudjetti on 5,7 miljoonaa euroa. 

Tutkimuksen toteuttavat Tampereen yliopisto, Ilmatieteen laitos, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Projektikonsortioon kuuluu lisäksi kaupunkeja sekä teknologiseen kehittämiseen, aerosolimittauksiin, ilmanpuhdistukseen, ilmanvaihtoon ja datan visualisointiin erikoistuneita yrityksiä. Projektia koordinoi Tamlink.

Monitieteinen, kansainvälinen huippututkimus tuo kilpailuetua

Kansainvälinen yhteistyö tuo hankkeeseen huipputason osaamista sekä tutkimusympäristöjä. 

– Ulkoilman laatu on tähän mennessä jo saanut merkittävää huomiota, mutta on tärkeää ymmärtää ja pystyä todentamaan myös sisäilman laatu ja hyödyntää sen globaali liiketoimintapotentiaali. GIANT-projektin tarkoituksena onkin vastata juuri tähän, ja tutkia uudenlaisia sisäilman laadun seurantaan ja altistumisen vähentämiseen tarkoitettuja teknologioita, strategioita ja liiketoimintamalleja, kertoo johtava rahoitusasiantuntija Ilmari Absetz Business Finlandista.

GIANT lisää myös ymmärrystä tulevista määräyksistä ja olemassa olevista suosituksista, kuten uusimmista WHO:n ilmanlaatuohjeista. Tärkeässä osassa ovat säännösten synnyttämät uudet globaalit markkinat, joita korkean tason teknologia- ja palveluntarjoajat voivat edelläkävijöinä hyödyntää. 

– WHO:n laajentunut ilmanlaadun seurannan ohjeistus koskee nyt myös sisäilmaa, lisäksi tarkkailtavia suureita on tullut lisää, esimerkiksi pienhiukkasten lukumäärä ja musta hiili. Ohjeistukseen vastaaminen vaatii niin tutkimusta kuin uutta teknologiaakin, sillä monet ulkoilmaan suunnitellut mittalaitteet eivät sellaisenaan sovi sisäympäristöön, kertoo aerosolifysiikan tutkijatohtori Laura Salo Tampereen yliopistosta.

GIANT-projektin tutkimustoiminta edistää innovaatioita ja kehittää suomalaista tieteellistä ja teknologista osaamista. Projektin ja siihen liittyvän moninaisen yhteistyön synnyttämät liiketoimintamahdollisuudet liittyvät erityisesti ilmanlaadun seurantaan ja hallintaan, energiatehokkaaseen ilmanvaihtoon, rakennusmateriaaleihin ja ilmanpuhdistukseen. Hyödyntämällä kestäviä ja ympäristöystävällisiä korkean teknologian ratkaisuja, IoT:tä, tekoälyä ja digitalisaatiota, projekti pyrkii mullistamaan sisäilman monitoroinnin ja hallinnan. 

Konsortiossa ovat mukana rinnakkaisilla yrityshankkeilla Air0 Oy, Airmodus Oy, Cervi Talotekniikka Oy, Gasera Oy, Pegasor Oy, Realin Oy, Velco Oy sekä yhteistyökumppaneina Airyn Technologies Oy, Dekati Oy, Entos Oy, e-Group Oy, Halton Oy, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Inspector Sec Oy (ISEC), Lifa Air Oy, Tampereen kaupunki sekä Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Topi Rönkkö
+358 40 198 1019
topi.ronkko [at] tuni.fi

Laura Salo
+358 50 337 2801
laura.salo [at] tuni.fi