Hyppää pääsisältöön

Ei-pakokaasu päästöt sähköistyvässä kaivos- ja katuympäristössä

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.3.2023–28.2.2026

NEX-EL (Non-exhaust emissions in electrifying mining and urban environment) -hanke tutkii ei-pakokaasuperäisiä kaasu- ja hiukkaspäästöjä (ns. non-exhaust päästöjä) ja niiden ilmanlaatuvaikutuksia sekä vähennysmahdollisuuksia kahdessa erilaisessa sähköistyvässä ympäristössä: kaivoksissa ja kaduilla. Molemmat ympäristöt ovat ilmanlaadun kannalta haasteellisia ympäristöjä ja niissä päästöille altistuvat suuret ihmismäärät. Koneiden ja ajoneuvojen sähköistyminen korostaa muiden kuin pakokaasupäästöjen merkitystä ja näille onkin odotettavissa rajoituksia. Koneiden ja ajoneuvojen tapauksessa ei-pakokaasuperäisiä ovat mm. maan-/tienpinnasta, jarruista ja renkaista syntyvät hiukkaspäästöt. Kaivoksissa merkittäviä tekijöitä ovat myös operoinnin, kuten räjähdysaineiden, aiheuttamat päästöt.NEX-EL -hankkeessa sähköistymisen hyötyjä arvioidaan kokonaisvaltaisesti mukaan lukien koneiden ja ajoneuvojen ei-pakokaasuperäiset päästöt, joiden lähteistä ja merkittävyydestä sekä vähentämiskeinoista on vain vähäisesti tietoa. Hankkeessa kehitetään kustannustehokkaita mittausjärjestelmiä ja tutkitaan kokeellisesti ilmanlaatua sekä jarrujen ja renkaiden päästöjä (mm. nanohiukkasia) laboratorio-, kaivos- ja katuolosuhteissa. Kaivostoiminnan osalta merkittäviä tutkimuskohteita ovat räjäytystoiminta ja sähköisten koneiden käyttö. Kaivosolosuhteisiin kehitetään ainutlaatuinen ilmanlaatua kuvaava malli, joka hyödyntää hankkeessa mitattua dataa. Tällä mallilla tavoitellaan ilmanlaatuinformaation hyödyntämistä kaivoksen toiminnanohjauksessa, esimerkiksi energiankäytöltään merkittävän ilmanvaihtotarpeen optimoinnissa. NEX-EL-hankkeen tuloksilla tuotetaan uutta tietoa ilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä, mikä mahdollistaa päästöjen vähentämisen ja siten pienentää ihmisten altistumista haitallisille ei-pakokaasuperäisille hiukkasille ja kaasuille.

Tutkimusrahoitus

Business Finland

Koordinoiva organisaatio

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Ilmatieteenlaitos, Oulun yliopisto