Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen aerosolifysiikan professori ja johdan tutkimusryhmää, joka keskittyy hiukkaspäästöjen ja ilmanlaadun kokeelliseen tutkimukseen. Tutkimuksemme avulla pyrimme ymmärtämään hiukkaspäästöjen syntymistä, niiden muutuntaa päästötapahtuman jälkeen sekä hiukkaspäästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun, ihmisten terveyteen ja ilmastoon. Näemme, että tämä tieto ja ymmärrys on avainasemassa ihmisten ilmanlaatuun ja ilmastoon aiheuttamien vaikutusten minimoimisessa.

Osaamisalueiden kuvaus

Moottoreiden, ajoneuvojen ja energiantuotannon hiukkaspäästöt ja niiden ilmakehämuutunta. Ilmanlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät. Aerosolien mittaaminen.