Hyppää pääsisältöön

Mika Valden

professori, koulutuksen varadekaani

Oma esittely

Minua on aina kiinnostanut, miten luonto toimii. Fysiikka on tarjonnut puitteet ymmärtää luonnon moninaisuutta hyödyntäen matemaattisia formalismeja sekä kokeellisia järjestelyjä. Rajapinta tieteellisen uteliaisuuteni ja ympäröivän maailman välille on ollut teknologia, mikä on muodostanut minulle ymmärrettävän sillan tutkimuksen ja arkipäivän elämään vaikuttavien asioiden välille. Näin olen myös pyrkinyt ohjaamaan tutkimusryhmäni toimintaa. 

Meidän visiomme on edistää fossiilivapaan, hiilidioksidia hyödyntävän sekä ilmastomuutosta hillitsevän teknologian kehittymistä yhteiskunnallisesti tasa-arvoa rakentavan tulevaisuuden vakiinnuttamiseksi.

..

Tärkeimmät saavutukset

Minulla on ollut kunnia seurata vuodesta 1985 lähtien Tampereen korkeakouluyhteisön kehittymistä - alkuun opiskelijana, ja väiteltyäni tekniikan tohtoriksi vuonna 1996 siirryin vierailevaksi tutkijaksi Yhdysvaltoihin, minkä jälkeen palasin Tampereelle Suomen Akatemian akatemiatutkijan tehtävään johtamaan pintatieteen laboratoriota vuonna 1999. Tampereen teknillisen korkeakoulun fysiikan professoriksi minut nimitettiin vuonna 2005. 

Suoritettuani opettajan pedagogiset opinnot (60 op) 2007-2009 totesin ymmärtäväni, miten tärkeässä roolissa opettajuus on meidän korkeakouluyhteisössämme. Sain kutsun ohjaavan opettajan koulutukseen vuonna 2010, joka valmensi minut kohtaamaan ammatillisen ja yliopisto-opetuksen haasteet. Toimin vuosina 2011-2021 noin 100 opettajan ohjaavana opettajana liittyen heidän opettajankoulutukseensa kohdentuen erityisesti opettajien opetusharjoitteluun. Palaute, jonka olen saanut, on ollut poikkeuksetta vilpittömän positiivista ja omaa opettajuuttani rikastuttavaa. Kiitos kaikille, joiden kanssa olen saanut yhteistyötä tehdä!!

Tiedeyhteisömme tunnustuksena Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälä palkinto minulle myönnettiin vuonna 2011. 

..

Luottamustoimet

Olen toiminut Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen vastuuprofessorina sekä Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman suunnitteluryhmän jäsenenä. 

Olen tutkimustyöni myötä verkostoitunut Suomen Fyysikkoseuran, ALD center Finlandin ja Suomen synkrotronisäteilyn käyttäjien yhdistyksen (FSRUO) kautta laajasti eri tieteenalojen tutkimusryhmiin (biologia, kemia, fysiikka, materiaalitiede ja nanotiede). Lisäksi toimin Tampereen yliopiston MAX IV Laboratory - synkrotronikeskuksen tiede- ja teknologia-asiantuntijana. Olen myös toiminut myös Tekniikan Edistämissäätiön asiantuntijana vuodesta 2014 lähtien.

Olen ollut perustamassa Tampereen LUMATE-keskusta vuonna 2011, jolloin toimin Tampereen teknillisen yliopiston edustajana LUMATE- keskuksen johtoryhmässä vuosina 2011-2014. Vastasin lasten ja nuorten tiedekerhotoiminnan käynnistämisestä, mistä kasvoi yksi eniten näkyvyyttä ja kiinnostusta herättänyt toimintamuoto. Tällöin verkostoiduin Suomen muiden LUMA-keskuksien toimijoiden kanssa.

..

Tutkimusyksikkö

Surface Science Laboratory / https://research.tuni.fi/surfsci/