Hyppää pääsisältöön

EU:lta merkittävä rahoitus Tampereen yliopiston puolijohteiden pilottilinjalle

Julkaistu 12.4.2024
Tampereen yliopisto
Cryogenic Memory and In-Memory Computing task
EU:n sirusäädöksen (EU Chips Act) toimielin valitsi 11.4. neljä rahoitettavaa puolijohteiden pilottilinjaesitystä. Suomesta valittuihin pilottilinjoihin osallistuvat Tampereen yliopisto ja VTT.

Tampereen yliopisto on mukana Wideband-gap (WBG) -pilottilinjassa, joka keskittyy niin sanottujen WBG-puolijohdeteknologioiden kehittämiseen sekä niillä luotujen sirujen testaukseen ja integraatioon. Kyseessä ovat uuden sukupolven puolijohteet, joita tarvitaan useissa tärkeissä järjestelmissä, kuten sähkömoottoreiden ohjaimet, akunhallintapiirit ja nopea energialataus, aurinkoenergiajärjestelmissä tarvittavat tehomuuntimet, tehokkaat virtalähteet ja 5G-tukiasemat. 

Tampereen yliopiston budjetti pilottilinjassa on 40 miljoonaa euroa. Rahoitus tulee sekä Suomen valtiolta että Euroopan komissiolta. Rahoituksella rakennetaan puolijohdesirujen kotelointiin (System-in-Package Fabrication, SiPFAB) pilottilinja Tampereelle. Se mahdollistaa WBG-sirujen testauksen sekä erilaisten sirujen integroimisen sekä paketoimisen kokonaisjärjestelmiksi. Hakua on valmisteltu yhteistyössä Tampereen kaupungin Siruja Suomesta -hankkeen kanssa. 

Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen sanoo, että kyseessä on Suomen suurimpia yksittäisiä yliopistolle kohdennettuja investointeja tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuriin. - Lähivuosina Tampereen yliopisto vahvistaa myös omaa osaamistaan tällä sektorilla. Tampere tulee olemaan eurooppalainen merkittävä osaamiskeskus, joka houkuttelee sekä akateemisia osaajia että yritystoimintaa seudulle. 

Business Tampereen Siruja Tampereelta -ohjelman johtajan Petri Räsäsen mukaan rahoituspäätös tuo Tampereen mukaan EU:n sirukehityksen ytimeen. - Pilottilinja on ollut tärkeä tavoite Siruja Tampereelta -ohjelmassa. On loistavaa, että se saavutettiin jo näin pian. Pääsemme luomaan seuraavan sukupolven siruratkaisuja sähköistymiseen, turvallisuuteen ja tietoliikenteeseen. Seuraava askel tässä on siruihin liittyvän osaamiskeskuksen luominen. 

Jatkovalmistelussa EU:ssa käydään sopimusneuvottelut kaikkien rahoitettavaksi valittujen konsortioiden kanssa ja tavoitteena on saada sopimukset allekirjoitettua vielä tämän vuoden aikana. 

EU:n tavoitteena on sirusäädöksen avulla vahvistaa Euroopan kilpailu- ja häiriönsietokykyä puolijohdeteknologian ja -sovellusten alalla ja tukea sekä digitaalisen että vihreän siirtymän toteutumista. Sirusäädöksellä pyritään ehkäisemään puolijohdepulaa ja lujittamaan Euroopan teknologiajohtajuutta.

Press Release: Chips JU concludes the selection of four new pilot lines to be implemented in Europe

Lisätietoja: 

Johtaja Pauli Kuosmanen
Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
puh. 050 3045 934
pauli.kuosmanen [at] tuni.fi