Hyppää pääsisältöön

Magneettinen Barkhausenin kohina: Fysiikan perusteista ainetta rikkomattomaan testaukseen (BarFume)

Magneettisen materiaalin rakenne koostuu sen mikrorakenteellisista ja magneettisista ominaisuuksista. Kun magneettinen materiaali laitetaan ulkoiseen magneettikenttään, materiaalissa olevat pienet magneettiset alueet alkavat liikkua aiheuttaen mitattavan signaalin, jota kutsutaan Barkhausenin kohinaksi (BN). BarFume:n tavoite on ymmärtää syvällisesti, kuinka materiaalin mikrorakenne vaikuttaa magneettisten alueiden liikkumiseen eli mitattavaan Barkhausenin kohinaan ja kuinka tätä informaatiota voidaan käyttää parantamaan kohinaan perustuvia laadunvalvontamenetelmiä. Lisäksi kehitetään koneoppimiseen perustuva tekniikka, joka luokittelee materiaalin mikrorakenteen BN-signaalin perusteella. BarFume on poikkitieteellinen projekti yhdistäen materiaalikarakterisoinnin, BN-mittaukset, mikromagneettisen mallinnuksen ja tilastollisen analyysin. Yritysyhteistyön kautta tuloksia hyödynnetään suoraan käytännön sovelluksissa.

Tavoite ja tehtävät

  • syvällinen ymmärrys siitä, kuinka mikrorakenteelliset tekijät ilmenevät Barkhausenin kohinassa
  • edellä saavutetun ymmärryksen hyödyntäminen Barkhausenin kohinaan perustuvien laadunvarmistusmenetelmien tarkkuuden parantamisessa
  • käyttää koneoppimistekniikoita materiaalien mikrorakenteiden automaattisessa luokittelussa käyttäen Barkhausenin kohinaa syötteenä
Barfume research group
BarFume-projektiryhmä. Kuva: Jonne Renvall, TAU.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia Academy of Finland logo

Partnerit

Stresstech Oy, Suomi

Technical University of Denmark / DTU Nanolab, Tanska

Italian National Institute of Metrology Research, Italia