Hyppää pääsisältöön

Mari Honkanen

Senior Scientist, Tutkimusympäristöasiantuntija

Oma esittely

Vastaan Tampereen Mikroskopiakeskuksen (Tampere Microscopy Center, TMC) toiminnasta ja infrastruktuurista (johtaja: professori Minnamari Vippola ) yhdessä tutkimusympäristöasiantuntija Turkka Salmisen kanssa. Olen TMC:n koordinaattori, koulutan ja opastan uusia operaattoreita, teen materiaalikarakterisointiyhteistyötä useissa yliopiston sekä muiden akateemisten ja tutkimusinstituuttien projekteissa, olen mukana materiaalikarakterisointiin liittyvässä opetuksessa ja teen yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten mikroskopialaboratorioiden kanssa sekä toimin aktiivisesti elektronimikroskopiaan liittyvissä verkostoissa.

Työtehtävät

Vastuullani olevat TMC:n laitteistot: analyyttiset pyyhkäisyelektronimikroskoopit (Zeiss ULTRAplus ja JEOL JSM-IT500) sekä analyyttinen läpivalaisuelektronimikroskooppi (JEOL JEM-F200).

Konsortion johtaja Suomen Akatemian rahoittamassa projektisssa: "Magneettinen Barkhausenin kohina: Fysiikan perusteista ainetta rikkomattomaan testaukseen, Barfume".

Osaamisalueiden kuvaus

Katalyyttien, muiden nanomateriaalien ja -rakenteiden, magneettisten materiaalien, terästen, komposiittien, keraamien, pinnoitteiden ja bio-pohjaisten materiaalien karakterisointi.

Tietoni yliopiston tutkimustietoportaalissa: TUNICRIS 

Tutkimusyksikkö

Tampereen Mikroskopiakeskus