Hyppää pääsisältöön

MoniCardi - Monitoring of Cardiac Health Made Simple

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.7.2022–31.3.2024
KärkialueTerveys, Tekniikka

Ajantasainen tieto löytyy osoitteesta www.monicardi.com 

Sydänsairaus on maailman yleisin kuolinsyy (32%), ja sydänsairauksien vuosittaisten hoitokustannusten arvioidaan ylittävän 1000 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Ongelmaan etsitään erilaisia digitaalisia ratkaisuja, mutta olemme kuitenkin vielä kaukana tilanteesta, jossa monitorointi erilaisilla kuluttajalaitteilla olisi yhdistettynä terveydenhoitoverkkoon ja kliiniseen hoitotyöhön. Kannettavat diagnostiset EKG-laitteet eivät ole voimakkaasta kehityksestä huolimatta vielä lyöneet läpi kuluttajamarkkinoilla, ja toisaalta älyrannekkeiden ja -sormusten keräämästä sykedatasta ei pystytä vielä tekemään diagnostisia tai ennakoivia päätelmiä. Kuluttajalaitteiden ja -ohjelmistojen tarjoajilla on suuri tarve kehittää analyysimenetelmiään tarkemmiksi palvellen kasvavia diagnostisia tarpeita. Samalla valmistajat pyrkivät kehittämään yhä tarkempia mittareita urheilu- ja hyvinvointianalytiikkaa varten.

Tässä hankkeessa valmistellaan uuden Tampereen yliopiston laskennallisen fysiikan laboratoriossa kehitetyn sykevälianalytiikan (MoniCardi) kaupallistamista. Menetelmällä selvitetään kompleksisesta sykevälien aikasarjasta aika- ja skaalariippuvat korrelaatiot, joita tulkitsemalla voidaan ennakoida ja tunnistaa sydänsairauksia ja rasitustiloja sekä arvioida urheilijan suorituskykyä sekä suorituksen keskeisiä kynnysarvoja. MoniCardi on tarkkuudessaan, monipuolisuudessaan ja sovellettavuudessaan ylivertainen sykevälivaihteluun perustuva menetelmä, joka on yhteensopiva kaikkien sykevälejä mittaavien laitteiden kanssa.

Hankkeessa konsepti validoidaan ja pilotoidaan huolellisesti sekä (esi)diagnostisella että urheiluanalytiikan sovellusalueella. Samalla tehdään myös keskeiset kaupallistamista valmistavat toimenpiteet keskittyen IPR-strategiaan, tarvittavaan sääntelyprosessiin, asiakastarve-, markkina- ja kilpailuselvityksiin sekä liiketoimintamallien ja niiden taustalla olevien valintojen selvittämiseen.

Tutkimusrahoitus

Business Finland

Projektiin kuuluvat henkilöt