Hyppää pääsisältöön

Suomen kvanttilippulaivalle merkittävä rahoitus – Tampereen yliopisto mukana kvanttiaineen tutkimuksessa

Julkaistu 16.1.2024
Tampereen yliopisto
Suomen kvanttialan lippulaiva sai ensimmäisen rahoituskierroksensa Suomen Akatemialta tammikuussa 2024. Kuva: Mikko Raskinen/Aalto-yliopisto
Suomen kvanttilippulaiva on saanut Suomen Akatemialta 13 miljoonan euron rahoituksen. Tampereen yliopisto on mukana kvanttiaineen tutkimusohjelmassa, joka on yksi lippulaivan viidestä pääohjelmasta. Siinä tutkitaan ajankohtaisia kiinteän olomuodon kvanttimateriaaleja ja pohditaan niiden sovelluksia muun muassa kvantti-informaatioteknologiassa. Professori Teemu Ojasen tutkimusryhmän vastuulla ovat topologiset ja vahvasti korreloituneet aineet.

Teemu Ojasen tutkimusryhmän Theory of quantum matter tutkimilla topologisilla aineilla on erittäin poikkeuksellisia materiaaliominaisuuksia, jotka juontavat eksoottisista kvanttifysiikan ilmiöistä. Vahvasti korreloituneiden materiaalien teoreettinen ymmärtäminen on erittäin haastavaa johtuen monien hiukkasten kvanttilomittumisesta.

– Mahdollisista tulevaisuuden sovelluksista riippumatta kvanttiaineen tutkimusohjelma on ihan puhdasta uteliaisuuden ajamaa perustutkimusta, jossa luodataan mahdollisen ja mahdottoman rajoja, Ojanen sanoo.

Hän korostaa kvanttisimulaatioiden ja kvantti-informaation avaamia mahdollisuuksia uusille menetelmille kvanttimateriaalien tutkimuksessa.

– Lippulaivan aikajänteellä on mahdollista, että nyt rakenteilla olevat kvanttitietokoneet voivat auttaa ymmärtämään kompleksisten materiaalien käytöstä, hän visioi.

Lippulaiva vahvistaa suomalaista kvanttiteknologian osaamista

Suomen kvanttilippulaivaa (Finnish Quantum Flagship, FQF) lisättiin Suomen Akatemian viralliseen lippulaivaohjelmaan lokakuussa 2023. Rahoitus myönnettiin nyt lippulaivan ensimmäiselle viidelle vuodelle.

Kahdeksaksi vuodeksi eli vuosille 2024–2031 suunnitellun lippulaivan toiminta alkaa alkuvuodesta. Suomen kvanttilippulaivaan osallistuvat hanketta koordinoiva Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, VTT, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Lippulaivaa johtavan Aalto-yliopiston professori Peter Liljerothin mukaan kvanttilippulaiva vahvistaa Suomen huippuosaamista koulutuksessa, tutkimuksessa ja kvanttiteknologian teollisessa kehityksessä kansainvälisesti.

– Rahoituksen myötä lippulaivalla on nyt tarvittavat resurssit, jotta se voi laajentaa kvanttiosaamista tieteenalojen rajapinnoissa ja myös perinteisen tiedeyhteisön ulkopuolelle. Tämä on tärkeää. Suomi on yksi alan tunnetuista edelläkävijöistä ja kansallinen yhteistyö toimii joustavasti: maailmanlaajuisen kilpailun kiristyessä sujuva yhteistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten, julkisten tahojen ja yritysten kesken erottaa meidät muista maista, sanoo Liljeroth.

Tukea yhteistyön rakentamiseen ja osaamisen kasvattamiseen

Kvanttilippulaiva tukee rahoituksella kymmenien tutkimusryhmien keskinäistä yhteistyötä sekä kansainvälisten lahjakkuuksien houkuttelemista, kouluttamista ja sitouttamista. Näistä viimeinen on alalla merkittävä haaste ja lippulaivan keskeinen painopistealue. Lisäksi varoilla käynnistetään uutta tutkimustoimintaa ja kaupallisia ponnistuksia sekä lisätään kvanttiteknologiaosaamista suomalaisessa yhteiskunnassa muun muassa avoimesti saatavilla olevien koulutusten ja valmennusten avulla.

Nyt myönnetyn rahoituksen lisäksi Suomen Akatemia tukee väitöskirjatutkijoita uudella tohtorikoulutuspilotilla lippulaivojen kautta. Ensimmäinen vaihe pilotista alkaa syksyllä, jolloin Tampereen yliopiston laskennallisen fysiikan laboratoriossa aloittaa joukko tohtorikoulutettavia.

Kvanttilippulaiva rakentaa yhteistyötä Euroopassa ja Yhdysvaltojen kanssa perustuen virallisiin julkilausumiin. Jatkossa panostetaan erityisesti Pohjoismaiden välisten verkostojen vahvistamiseen. Kvanttilippulaiva-projektia hallinnoi InstituteQ, joka on Aalto-yliopiston, VTT:n ja Helsingin yliopiston vuonna 2021 käynnistämä kvanttitieteen ja -teknologian yhteistyö.

Lue lisää Aalto-yliopiston tiedotteesta.

Lisätiedot

Teemu Ojanen
teemu.ojanen [at] tuni.fi