Hyppää pääsisältöön

Suomen Akatemialta merkittävä rahoitus tutkimusinfrastruktuureille

Julkaistu 5.12.2023
Tampereen yliopisto
viitekuvakollaasissa kasveja, pelinappuloita ja erilaisia graafisia käyriä
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt yli 29 miljoonaa euroa rahoitusta 11 infrastruktuurihankkeelle. Tampereen yliopisto on mukana kolmessa rahoitetussa konsortiossa.

Kyseessä on ensimmäinen osa FIRI 2023 -tutkimusinfrastruktuurihaun päätöksiä. 

Tampereen yliopisto osallistuu kolmeen tutkimusinfrastruktuuriin, joissa vahvistetaan biopankkipalveluita, hyödynnetään ihmistieteiden aineistoja ja teknologioita sekä vastataan mittaustiedolla ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.  

  • Biocenter Finland: Critical Investments in National Life Science Research Infrastructures 
  • FIN-CLARIAH – Developing a Common RI for CLARIAH Finland (CLARIAH) 
  • Integrated Atmospheric and Earth System Research Infrastructure: Integrated observations for effective climate solutions in terrestrial ecosystems (INAR RI) 

Biotieteiden avainteknologioita tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan käyttöön 

Biocenter Finland (BF) on kuuden suomalaisen yliopiston omistama valtakunnallinen elämäntieteiden (Life Sciences) tutkimusinfrastruktuuri. 

Keskuksen koordinoimat teknologia-alustat kattavat biotieteiden avainteknologioita ja tarjoavat avoimia palveluita 17 000 akateemiselle, terveydenhuollon ja teollisuuden tutkijalle Suomessa. 

Biokeskus Suomea pidetään esikuvana koko tieteenalaa käsittävästä taloudellisten ja henkilöresurssien koordinaatiosta ja strategisesta käytöstä. BF-hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi. 

Kieliaineistot ja teknologian hyödyntäminen yhteiskunta- ja ihmistieteissä 

FIN-CLARIAH on ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, jossa ovat mukana Aalto-yliopisto, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto. 

Hanke parantaa infrastruktuuritukea mahdollistamalla Suomessa puhuttujen vähemmistökielten aineistojen käsittelyä ja tarjoamalla välineitä tutkimukseen, jossa käsitellään jäsentymätöntä tekstiä. Infrastruktuuri helpottaa audiovisuaalisen kulttuurin tutkimusta. Lisäksi se tukee yhteiskuntatieteiden ja humanististen alan tutkijoita teknologian käyttöönotossa. 

Monitieteistä ympäristömittausta ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen haasteisiin 

INAR RI on sateenvarjo-infrastruktuuri, joka koordinoi Suomen osallistumista neljään eurooppalaiseen ympäristötutkimuksen infrastruktuuriin. Hankkeessa toimivat Helsingin yliopisto, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto sekä Turun yliopisto. 

Hanke integroi monitieteisiä jatkuvia ympäristömittauksia, ja se koostuu mittausasemista, laboratorioista ja mobiiliyksiköistä sekä tietoinfrastruktuureista. 

Hanke kehittää palveluita vastaamaan ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Se tukee vahvasti Hiilineutraali Suomi -tavoitetta tuottamalla tietoa kaupunkien ja maatalouden päästöistä. 

*** 

Suomen Akatemia tekee lisää rahoituspäätöksiä infrastruktuurien rahoitushaussa 31.1.2024. 

Suomen Akatemian tiedote 5.12.2023