Hyppää pääsisältöön

PREIN – Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja vaikuttavuutta, jolla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua. Fotoniikan tutkimuksen ja innovaation lippulaiva, PREIN keskittyy valoon perustuviin teknologioihin ja niiden sovelluksiin. Fotoniikka on keskeisessä roolissa lähes kaikilla elämänaloilla, mukaan lukien tietoliikenne, biolääketieteet, energia- ja ympäristötekniikka, valmistustekniikka ja kuluttajatuotteet. 

Tausta

Fotoniikan lippulaiva (PREIN) on yksi kuudesta ensimmäisestä lippulaivasta, jotka valittiin vuonna 2019 ja joiden rahoituskausi jatkuu vuoden 2026 loppuun. Tämä jälkeen lippulaivaohjelman hakuja on ollut kaksi ja vuonna 2023 lippulaivoja on yhteensä neljätoista.

Tavoite ja tehtävät

PREIN-lippulaivan tavoite on yhdistää kaikki toimijat suomalaisessa fotoniikan ekosysteemissä verkostoksi, jonka toiminta kattaa koko polun perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen ja sen jälkeiseen läpimurtoteknologioiden tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Fotoniikan lippulaiva yhdistää suomalaiset fotoniikan huiput koko innovaationketjussa ja pyrkii siirtämään perustutkimuksen tulokset nopeasti erilaisiin sovelluksiin ja tuottamaan uraauurtavia innovaatioita useille sovellusalueille ja markkinoille. Esimerkkejä läpimurtoteknologioista ovat kannettavat ja kertakäyttöiset anturit, erittäin tarkat LIDAR-järjestelmät ja älykkäät aurinkosähkömoduulit. Tulevaisuuden läpimurrot fotoniikan alalla syntyvät muun muassa valon ja aineen vuorovaikutuksen tutkimuksesta, materiaalien ja nanorakenteiden räätälöinnistä, edistyksellisistä laservalonlähteiden kehittämisestä ja fotoni-integraation tutkimuksesta.

Tutkimuksellisten läpimurtojen nopean sovellettavuuden kautta PREIN tulee tuottamaan vakiintuneita toimintamalleja murtavia innovaatioita useilla eri sovellusaloilla ja markkinoilla. Fotoniikan sovellukset tarjoavat ratkaisuja informaatioteknologian, ympäristömittausten, teollisuustuotannon ja kvanttiteknologian edistysaskeliin. Fotoniikan lippulaivan vankka tutkimus- ja kaupallistamiskokemus hyödyttää Suomen fotoniikan ekosysteemin kasvua sekä siihen kytkeytyvien teollisuusalojen ja koko Suomen talouskasvu.

Vaikuttavuus

Merkittävien tutkimusvaikutusten lisäksi Fotoniikan lippulaivan toiminnalla on taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Lippulaiva mahdollistaa suomalaisen fotoniikan alan vaikuttavuuden lisääntymisen ja alan voimakkaan taloudellisen kasvun.  PREINin tavoitteena on parantaa merkittävästi tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä ja lisätä alan talouskasvua sekä uusia start-up-yrityksiä perustamalla, että mahdollistamalla jo olemassa olevien yritysten toiminnan laajentamisen.

PREINillä on myös laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita johtuen fotoniikan merkittävästä roolista modernissa yhteiskunnassa. Fotoniikan lippulaiva pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan, talouspolitikkaan ja rahoitusmalleihin sekä koulutuspolitiikkaan ja lainsäädäntöön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Fotoniikan lippulaiva pyrkii lisäämään kansalaisten tietämystä fotoniikasta tiedeviestinnän keinoin ja kannustamaan lapsia ja nuoria alalle tiedekasvatuksen avulla. Lisäksi Fotoniikan lippulaiva koordinoi fotoniikan yliopistokoulutusta Suomessa ammattitaitoisen työvoiman takaamiseksi teollisuudelle.

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Rahoituslähde

Hanke kuuluu Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Partnerit

Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

FinnLight fotoniikan tutkimusinfrastruktuuri

FinnLight on fotoniikan lippulaivaan kytkeytyvä fotoniikan tutkimusympäristöjen verkosto, jonka muodostavat Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.