Hyppää pääsisältöön
Viisi opiskelijaa istuu yliopiston aulassa sohvalla

Avoimen yliopiston väyläopinnot

Osaan koulutuksista voi opiskella avoimessa yliopistossa valmiiksi määriteltyjä väyläopintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Väyläopinnot koostuvat pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmien 1. vuoden opinnoista, jotka myöhemmin hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.
Opiskelijoita istuu kirjastossa

Matematiikan, tilastollisen data-analyysin ja tietojenkäsittelytieteiden väyläopinnot

Matematiikasta ja tilastollisesta data-analyysistä on tarjolla 15 opintopisteen laajuiset väyläopinnot. Tietojenkäsittelytieteissä väyläopintojen laajuus on 20 opintopistettä. Lisätietoja näistä opinnoista löydät alla olevien linkkien kautta.

Linna-kirjaston tila kuvattu ylhäältä alas

Yhteiskuntatutkimuksen väyläopinnot

Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen on ollut mahdollisuus hakea myös avoimen väylän haussa. Lisätietoja väylämahdollisuuksista linkkien takana.

Tekniikan alan väylät

Väyläopinnot on tarkoitettu tekniikan alan tutkinto-opiskelijoiksi haluaville. DI-koulutuksen väyläopintoihin ei ole maisteriväylää lukuun ottamatta pohjatutkintovaatimuksia. Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinto-oikeuden myöntämisessä noudatetaan Tampereen yliopiston tutkintosääntöä.  

Väyläopintoihin hakeudutaan erikseen määriteltyinä hakuaikoina avoimen yliopiston kautta. 
Arkkitehtikoulutukseen ei ole avoimen yliopiston väylää.  

Diplomi-insinööri-koulutuksen osalta avoimen väylän haussa hyväksytään kaikki minimikriteerit täyttävät hakijat. Kielitaitovaatimusten tulee täyttyä Tampereen yliopiston yhteisissä valintaperusteissa määriteltyjen kielitaitovaatimusten mukaisesti. 

Tekniikan alalla on tarjolla lyhyt väylä (20 op), pitkä väylä (40 op) sekä tekniikan maisteriväylät (20-30 op) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tarjonnassamme on myös englanninkielisiä väyläopintoja tekniikan alalla.

Osa tekniikan alan kursseista on tarjolla maksuttomasti FITechin kautta. Opiskeluoikeus näille kursseille haetaan FITechin sivujen kautta.

Robotti ja opiskelijoita

Tekniikan alan lyhyt väylä 20 opintopistettä

Lyhyen väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon. Seuraava haku tekniikan alan lyhyelle väylälle on 31.7. - 13.8.2023. Esillä olevat lyhyen väylän tiedot koskevat lukuvuoden 2022-2023 väyläopintoja. Lukuvuoden 2023-2024 tiedot päivitetään kesäkuussa 2023.

Näkymä Hervannan kampus

Tekniikan alan pitkä väylä 40 opintopistettä

Pitkän väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon. Väylän opintojaksoille haetaan periodi kerrallaan.

Tekniikan maisteriväylät (DI-väylät)

Tekniikan maisteriväylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Tekniikan maisteriväylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Hakuaika lukuvuoden 2023-2024 väyläopintoihin on 29.6.2023 - 12.7.2023. Esillä olevat väylien tiedot koskevat lukuvuoden 2022-2023 väyläopintoja. Lukuvuoden 2023-2024 tiedot päivitetään kesäkuussa 2023. 

Lukuvuonna 2022-2023 tarjolla ovat seuraavat maisteriväylät:

Yliopiston aulatilan eri puolilla istuu useita ihmisiä

Tekniikan alan englanninkieliset väyläopinnot

Viiden opiskelijan ryhmäkuva

Väylältä tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa. Tutkinto-ohjelmien valintaperusteista ilmenee, missä laajuudessa avoimen väylän kiintiössä hakevilta edellytetään suoritettuja opintopisteitä, ja onko olemassa muita vaadittavia kriteereitä.

muistilehtiö ja kahvikuppi

Yhteystiedot

Kaipaatko neuvontaa ja ohjausta väyläopintoihin, opintojen suunnitteluun tai hakuun liittyen? Opintotoimistossa neuvotaan avoimen yliopisto-opetukseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa sinut ohjataan eteenpäin oikealle taholle. Otathan rohkeasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää opintoihin tai niihin hakeutumiseen liittyen. Ota yhteyttä sähköpostitse avoin.tau@tuni.fi puhelimitse 0294 520 200.