Hyppää pääsisältöön
Naurava nuori nainen.

Avoimen yliopiston väyläopinnot

Onko tähtäimessäsi tutkinto-opiskelu? Väyläopinnot tarjoavat tien tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakokeita tai todistusvalintaa. Suoritettujen opintojen perusteella voit hakea opiskelemaan avoimen väylän haussa. Opinnot liitetään osaksi tutkintoa, kun pääset tutkinto-opiskelijaksi. Voit siis edistää tutkintoa jo ennen tutkinto-opiskelijaksi pääsyä.

Väyläopinnot

Väyläopinnot eli väylät ovat ennalta määriteltyjä tutkinto-ohjelmien osia, joita voit suorittaa avoimessa yliopistossa. Voit siis opiskella avoimessa yliopistossa tavoitteellisesti kohti tutkintoa ja hakea väyläopintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa.

Väyläopinnoilla sujuvoitat opiskelijaksi pääsyä ja valmistumista, sillä suoritetut väyläopinnot hyväksytään tutkintoon.

Avoimessa yliopistossa ei voi kuitenkaan suorittaa tutkintoa. Sen sijaan väyläopinnot tarjoavat sinulle yhden lisäreitin päästä tutkinto-opiskelijaksi. Opinnot ovat maksullisia (15 eur/opintopiste).

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

  • haluat edistää tutkintoa jo ennen tutkinto-opiskelijaksi pääsyä.
  • haluat hakea opiskelijaksi yhteishaun lisäksi avoimen väylän haussa.
  • haluat kokeilla yliopisto-opiskelua ja testata soveltuuko ala sinulle.
  • haluat vaikuttaa omaan opintopolkuusi.

Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Jos tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, väyläopinnot ovat hyvä vaihtoehto kohti tavoitettasi.

Väyläopinnot avoimessa

Väyläopinnot koostuvat pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmien ensimmäisen vuoden opinnoista. Tällä hetkellä väyläopintoja on tarjolla seuraavasti:

sekä jo aiemman alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille:

  • Tekniikan alan maisteriväylät (DI-väylät) (ks.tällä sivulla)

Etsitkö opintoja englanniksi? Englanninkielisiä väyläopintoja on tarjolla tekniikan alalla.

Tekniikan alan väyläopinnot

Tekniikan lyhyt väylä

Lyhyen väylän suoritettuasi voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon. Opintojen laajuus on 20 opintopistettä.

Väyläopintojen kokonaisuuteen hakeudutaan kerralla ja opinnot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana.

Lisätietoa tekniikan alan lyhyestä väylästä

Tekniikan pitkä väylä

Pitkät väyläopinnot suoritettuasi voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon. Opintojen laajuus on 40 opintopistettä.

Väylän opintojaksoille hakeudutaan yksitellen. Kokonaisuuden suorittamiselle ei ole aikarajaa.

Lisätietoa tekniikan alan pitkästä väylästä

Tekniikan alan maisteriväylät

on suunnattu soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Tarjonnassa on myös englanninkielisiä väyläopintoja.

Osa tekniikan alan väyläopintoihinkin kuuluvista opinnoista on tarjolla maksuttomasti FITechin kautta. Opiskeluoikeus haetaan FITechin sivujen kautta.

Tekniikan maisteriväylät (DI-väylät)

Tekniikan maisteriväylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Opinnot suoritettuasi voit hakea suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Seuraava hakuaika tekniikan maisteriväylille on 27.6.-10.7.2024. Esillä olevat väylien tiedot koskevat lukuvuoden 2023-2024 väyläopintoja. Lukuvuoden 2024-2025 tiedot päivitetään kesäkuussa 2024.

 

Muut kuin tekniikan alan väyläopinnot

Matematiikan väyläopinnot 15 op

Väyläopinnot suoritettuasi voit hakea opiskelijaksi Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen.

Väyläopinnot on suunnattu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkinta. Jos suoritat opinnot määräajassa vaadituin arvosanoin ja täytät muut valintakriteerit, saat opiskelupaikan avoimen väylän haussa haettuasi. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä löydät linkin takaa.

Lue lisää matematiikan 15 op väyläopinnoista

Tietojenkäsittelytieteiden väyläopinnot 20 op

Väyläopinnot suoritettuasi voit hakea opiskelijaksi Tietojenkäsittelytieteiden koulutukseen.

Väyläopinnot on suunnattu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkinta. Jos suoritat opinnot määräajassa vaadituin arvosanoin ja täytät muut valintakriteerit, saat opiskelupaikan avoimen väylän haussa haettuasi. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä löydät linkin takaa.

Lue lisää tietojenkäsittelytieteiden 20 op väyläopinnoista

Tilastollisen data-analyysin väyläopinnot 20 op

Väyläopinnot suoritettuasi voit hakea opiskelijaksi Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen.

Väyläopinnot on suunnattu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkinta. Jos suoritat opinnot määräajassa vaadituin arvosanoin ja täytät muut valintakriteerit, saat opiskelupaikan avoimen väylän haussa haettuasi. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä löydät linkin takaa.

Lue lisää tilastollisen data-analyysin 20 op väyläopinnoista

Yhteiskuntatutkimuksen väyläopinnot 25 op

Väyläopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen.

Väyläopinnot voi halutessaan suorittaa kokonaan itsenäisillä suoritustavoilla.

Opintojen perusteella avoimen väylän haussa koulutukseen hakeneista valitaan rajattu määrä opiskelijoita harkinnanvaraisesti.

Lue lisää yhteiskuntatutkimuksen 25 op väyläopinnoista

Yhteiskuntatutkimuksen väyläopinnot 50 op

Väyläopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen.

Väyläopinnot voi halutessaan suorittaa kokonaan itsenäisillä suoritustavoilla. Suorittamalla 50 opintopistettä ennalta, voit nopeuttaa valmistumistasi jopa vuodella.

Opintojen perusteella avoimen väylän haussa koulutukseen hakeneista valitaan rajattu määrä opiskelijoita harkinnanvaraisesti.

Lue lisää yhteiskuntatutkimuksen 50 op väyläopinnoista

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen avoimen väylän haussa

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa. Tutkinto-ohjelmien valintaperusteista ilmenee, missä laajuudessa avoimen väylän kiintiössä hakevilta edellytetään suoritettuja opintopisteitä, ja onko olemassa muita vaadittavia kriteereitä.

Yhteystiedot

Kaipaatko neuvontaa ja ohjausta väyläopintoihin, opintojen suunnitteluun tai hakuun liittyen? Ota yhteyttä sähköpostitse avoin.tau@tuni.fi tai puhelimitse 0294 520 200.