Viisi opiskelijaa istuu yliopiston aulassa sohvalla

Avoimen yliopiston väyläopinnot

Osaan koulutuksista voi opiskella avoimessa yliopistossa valmiiksi määriteltyjä väyläopintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Väyläopinnot koostuvat pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmien 1. vuoden opinnoista, jotka myöhemmin hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

Tekniikan alan väylät

Väyläopinnot on tarkoitettu tekniikan alan tutkinto-opiskelijoiksi haluaville ilman pohjakoulutusvaatimuksia (poikkeuksena tekniikan alan maisteriväylät). Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan alan väylien kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan haluavia hakijoita. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakeutuessaan tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan alalla on tarjolla lyhyt väylä (20 op), pitkä väylä (40 op) sekä tekniikan maisteriväylät (20-30 op) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tarjonnassamme on myös englanninkielisiä väyläopintoja tekniikan alalla.

Tekniikan maisteriväylät (DI-väylät)

Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 väyläopintoihin on 1.7. - 14.7.2021.

Tekniikan maisteriväylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Tekniikan maisteriväylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Lukuvuonna 2021-2022 tarjolla olevat väylät ja niiden sisältö päivitetään kesäkuussa 2021. Lukuvuonna 2020-2021 tarjolla ovat seuraavat maisteriväylät:

Tekniikan alan englanninkieliset väyläopinnot

Lisätietoja englanninkielisistä väyläopinnoista