Viisi opiskelijaa istuu yliopiston aulassa sohvalla

Avoimen yliopiston väyläopinnot

Osaan koulutuksista voi opiskella avoimessa yliopistossa valmiiksi määriteltyjä väyläopintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Väyläopinnot koostuvat pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmien 1. vuoden opinnoista, jotka myöhemmin hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

Tekniikan alan väylät

Väyläopinnot on tarkoitettu tekniikan alan tutkinto-opiskelijoiksi haluaville. DI-koulutuksen väyläopintoihin ei ole maisteriväylää lukuun ottamatta pohjatutkintovaatimuksia. Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinto-oikeuden myöntämisessä noudatetaan Tampereen yliopiston tutkintosääntöä.  

Väyläopintoihin hakeudutaan erikseen määriteltyinä hakuaikoina avoimen yliopiston kautta. 
Arkkitehtikoulutukseen ei ole avoimen yliopiston väylää.  

Diplomi-insinööri-koulutuksen osalta avoimen väylän haussa hyväksytään kaikki minimikriteerit täyttävät hakijat. Kielitaitovaatimusten tulee täyttyä Tampereen yliopiston yhteisissä valintaperusteissa määriteltyjen kielitaitovaatimusten mukaisesti. 

Tekniikan alalla on tarjolla lyhyt väylä (20 op), pitkä väylä (40 op) sekä tekniikan maisteriväylät (20-30 op) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tarjonnassamme on myös englanninkielisiä väyläopintoja tekniikan alalla.

Osa tekniikan alan kursseista on tarjolla maksuttomasti FITechin kautta. Opiskeluoikeus näille kursseille haetaan FITechin sivujen kautta.

Tekniikan maisteriväylät (DI-väylät)

Tekniikan maisteriväylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Tekniikan maisteriväylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon.

Lukuvuonna 2021-2022 tarjolla ovat seuraavat maisteriväylät:

Tekniikan alan englanninkieliset väyläopinnot

Lisätietoja englanninkielisistä väyläopinnoista