Palikat
Tutkinto-ohjelma

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus

Luvut hallitsevat maailmaa - opi hallitsemaan lukujen maailmaa

Teknologian kehitys korostaa matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon tarvetta.

Matematiikalla ja tilastotieteellä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä.

Matematiikan opiskelija perehtyy matematiikan keskeisiin osa-alueisiin sekä oppii abstraktia matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Tilastollisessa data-analyysissa perehdytään alan teoriaan, tärkeimpiin aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiin sekä näiden tietokonepohjaiseen soveltamiseen. Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopinnoissa voi suuntautua matematiikkaan tai tilastolliseen data-analyysiin. Matematiikan aineenopettajakoulutukseen voi hakea suoraan. Maisteriopinnot voi suorittaa jossakin seuraavista koulutuksista: 

  • Matematiikka 
  • Matematiikan aineenopettaja 
  • Tietotekniikan matematiikka 
  • Statistical Data Analytics

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolista opetustarjontaa ja siten hankkia myös laajat ammatilliset valmiudet. Tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat matematiikan ja tilastotieteen asiantuntemusta vaativiin julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtäviin sekä matemaattisten aineiden aineenopettajan tehtäviin. Yleisimpiä työpaikkoja koulutuksesta valmistuneille ovat erilaiset oppilaitokset, teollisuus, IT-alan yritykset, pankit, vakuutusyhtiöt, tutkimuslaitokset ja tilastotoimistot. Tervetuloa joukkoomme!