Hyppää pääsisältöön

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus

Tampereen yliopisto

Luvut hallitsevat maailmaa - opi hallitsemaan lukujen maailmaa

Teknologian nopea kehitys korostaa tarvetta ymmärtää ja kykyä hyödyntää matemaattista ja tilastotieteellistä tietoa monilla eri aloilla. Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin osaajilla on kysyntää laajasti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tule opiskelemaan tulevaisuuden tekijäksi!

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op + 120 op

Kaupunki

Tampere

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin osaamiselle on kasvava tarve

Matematiikalla ja tilastollisella data-analyysilla on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä teollisuudessa ja liiketoiminnassa.

Matematiikan opiskelija perehtyy matematiikan keskeisiin osa-alueisiin sekä oppii abstraktia matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Tilastollisessa data-analyysissa perehdytään alan teoriaan, tärkeimpiin aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiin sekä niiden käyttöön datatieteen, koneoppimisen ja tekoälyn tehtävissä.

Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopinnoissa voi suuntautua matematiikkaan tai tilastolliseen data-analyysiin. Maisteriopinnot voi suorittaa jossakin seuraavista opintosuunnista:

  • Matematiikka 
  • Matematiikan aineenopettaja 
  • Tietotekniikan matematiikka 
  • Tilastollinen data-analyysi (Statistical Data Analytics)

Hyvät työllisyysnäkymät monilla aloilla

Tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat matematiikan ja tilastollisen data-analyysin asiantuntemusta vaativiin julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtäviin sekä matemaattisten aineiden aineenopettajan tehtäviin.

Yleisimpiä työpaikkoja koulutuksesta valmistuneille ovat erilaiset oppilaitokset, teollisuus, IT-alan yritykset, pankit, vakuutusyhtiöt, tutkimuslaitokset, datatieteen yritykset ja erilaisten yritysten data-analytiikkatiimit. 

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolista opetustarjontaa ja hankkia laajat ammatilliset valmiudet omien kiinnostuksen kohteidesi pohjalta.

Tervetuloa joukkoomme!

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin tutkinto-ohjelma