Tiedekunta

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Tiedekuntamme muodostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat  kielet, sähkötekniikka, tietotekniikka ja viestintätieteet.

Tiedekuntamme on kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen monialainen koulutus- ja tutkimusympäristö, jossa yhdistyvät humanististen tieteiden, luonnontieteiden, tekniikan, yhteiskuntatieteiden ja teatterin opetuksen ja tutkimuksen perinteet ja asiantuntemus. Tiedekuntamme alakirjo sähkötekniikasta teatteritieteeseen tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden monitieteiseen ja laaja-alaiseen koulutukseen ja tutkimukseen.

Lisää tietoa tiedekunnan tarjoamasta koulutuksesta ja tutkimuksesta löydät yksiköiden omilta sivuilta.

Kielten yksikkö

Me Kielten yksikössä olemme ihmisten välisen kanssakäymisen ytimessä. Tutkimuksessa tuotamme ymmärrystä kielen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vastaamme kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden asettamiin haasteisiin. Kielten koulutuksessa koulutamme kielten, kulttuurien sekä kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita.
Lue lisää yksikön omilta sivuilta: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kielet

Sähkötekniikan yksikkö

Sähkötekniikan yksikkö on noin 150 hengen muodostama laaja-alainen osaamiskeskittymä, jonka opetus ja tutkimus pohjautuvat sähköisten ja sähkömagneettisen luonnonilmiöiden ymmärtämiseen, mallintamiseen ja soveltamiseen eri sähkötekniikan osa-alueilla. Keskeisimmät laajat sovellusalueemme ovat ICT-järjestelmät ja sähköenergiajärjestelmät.

Lue lisää yksikön omilta sivuilta: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/sahkotekniikka

Tietotekniikan yksikkö

Tietotekniikan yksikkö on monitieteinen osaamiskeskittymä, jossa tutkimus- ja opetusalueet kattavat laajasti tietotekniikkaa (ICT). Osaamisemme ulottuu teoreettisesta perustutkimuksesta teknologian soveltamiseen.

Lue lisää yksikön omilta sivuilta: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tietotekniikka-0

Viestintätieteiden yksikkö

Yksikkömme pureutuu digitalisoituvaan mediaympäristöön ja viestintäteknologioiden ihmisten välisiä suhteita, ajatuksia ja aistimellisuutta eri tavoin muokkaavaan rooliin. Yksikön kolme tutkimusyksikköä (COMET, TRIM ja T7) tuottavat ymmärrystä julkisuuden, pelillisyyden ja teatterin merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa journalistiikan, mediatutkimuksen, informaatiotutkimuksen ja puheviestinnän laaja-alaisia osaajia. Teatterityön tutkinnossa puolestaan kohtaavat taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. 

Lue lisää yksikön omilta sivuilta: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/viestintatieteet
 

 

Uutisia

Tapahtumia