Tiedekunta

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Tiedekuntamme on kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen monialainen koulutus- ja tutkimusympäristö, jossa yhdistyvät humanististen tieteiden, luonnontieteiden, tekniikan tutkimuksen, yhteiskuntatieteiden ja teatterin opetuksen ja tutkimuksen perinteet ja asiantuntemus. Tiedekuntamme alakirjo sähkötekniikasta teatteritieteeseen tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden monitieteisen ja laaja-alaisen koulutuksen ja tutkimuksen järjestämiseen myös yli tiedekuntarajojen. Tiedekunnallamme on potentiaali tuottaa ymmärrystä ja ratkaisuja globaalin, digitalisoituneen sekä monikulttuurisen yhteiskunnan visaisiin ongelmiin.

Tiedekuntamme muodostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat tietotekniikka, sähkötekniikka, viestintätieteet ja kielet.

Tietotekniikan yksikkö on monitieteinen osaamiskeskittymä, jossa tutkimus- ja opetusalueet kattavat laajasti ICT-aluetta. Osaamisalueemme ulottuu teoreettisesta perustutkimuksesta teknologian soveltamiseen. 
Linkki tietotekniikan yksikön blogiin

Sähkötekniikan yksikkö on noin 150 hengen muodostama laaja-alainen osaamiskeskittymä, jonka opetus ja tutkimus pohjautuvat sähköisten ja sähkömagneettisen luonnonilmiöiden ymmärtämiseen, mallintamiseen ja soveltamiseen eri sähkötekniikan osa-alueilla. Keskeisimmät laajat sovellusalueemme ovat ICT-järjestelmät ja sähköenergiajärjestelmät.

Viestintätieteiden yksikössä pureudumme digitalisoituvaan mediaympäristöön ja viestintäteknologioiden ihmisten välisiä suhteita, ajatuksia ja aistimellisuutta eri tavoin muokkaavaan rooliin. Yksikön kolme tutkimusyksikköä (COMET, TRIM ja T7) tuottavat ymmärrystä julkisuuden, pelillisyyden ja teatterin merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa journalistiikan, mediatutkimuksen, informaatiotutkimuksen ja puheviestinnän laaja-alaisia osaajia. Teatterityön tutkinnossa puolestaan kohtaavat taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. 
Linkki viestintätieteiden yksikön sivuille

Kielten yksikössä olemme ihmisten välisen kanssakäymisen ytimessä. Tutkimuksessa tuotamme ymmärrystä kielen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vastaamme kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden asettamiin haasteisiin. Kielten koulutuksessa koulutamme kielten, kulttuurien sekä kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita.

Tiedekuntamme osaamisaloja ovat mm. 

 • Digitaalinen yhteiskunta ja toimintaympäristö
 • Teknologia ja kulttuuri
 • Energia- ja ekotehokkuus
 • Tiedontuotannon ja tietokäytäntöjen muutos
 • Kielellinen ja kulttuurinen muutos 
 • Vuorovaikutus- ja esitystavat eri konteksteissa
 • Kyberturvallisuus
 • Ohjelmistotekniikka ja -tuotanto 
 • Älykkäät sähköenergiajärjestelmät ja tehoelektroniikka 
 • Langattomat tiedonsiirtomenetelmät ja tietoliikenneverkot
 • Signaalinkäsittely 
 • Tietokonetekniikka 
 • Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
 • Matematiikka, mallintaminen ja data-analyysi