OPETUS

Nätyn opetuksen lähtökohtana on näkemys näyttelijästä itsenäisesti ajattelevana, luovana taiteilijana.

Näyttelijäammatin käsitämme alati kehittyvänä ja uusia muotoja saavana, läpi elämän muuttuvana prosessina.

Nätyllä opiskelee kerrallaan kaksi vuosikurssia. Opiskelijavalinnat järjestetään joko joka toinen tai kolmas vuosi. Seuraavat opiskelijavalinnat järjestetään kevätlukukaudella 2024. Lisätietoja Nätyn kotisivuilla joulukuussa 2023.

img1447782779_N

Opinpolkuni

Marketta Tikkanen

Vuosikurssi 2014–2019

Kun aloitin opintoni Nätyllä syksyllä 2014, käsitykseni ja odotukseni näyttelijänkoulutuksesta ja näyttelijyydestä ylipäätään olivat melko erilaiset kuin nyt. Ajattelin ja toivoin, että viidessä vuodessa minuun kaadettaisiin kaikki näyttelijän ammatissa tarvittava tieto ja taito, ja sen jälkeen olisin valmis. En osannut nähdä tarpeeksi arvoa näyttelijän omassa ajattelussa, vaan ajattelin, että näyttelijä on lähtökohtaisesti jonkun muun (ohjaajan) ideoiden toteuttaja ja ruumiillistaja. Odotin, että minusta alettaisiin muovata mahdollisimman monipuolista, joustavaa ja rooliin kuin rooliin taipuvaa näyttelijää.

d_PZjSUfrHIC984sztmCvyp2L-V4ctXDnov9fEt9dZU

Opinpolkuni

Hannes Mikkelsson

Vuosikurssi 2011–2016

Hain ja tulin valituksi Nätylle vuonna 2011, opiskellessani toista vuotta Lahden Kansanopiston teatterilinjalla. Pääsykokeissa korostui mielestäni erilaisten tehtävien harjoittelu, ja kokeet antoivat hyvän kuvan siitä, mitä opiskelu tulisi olemaan.

Ensimmäiseen vuoteen kuului Hanno Eskolan näyttämötyön tunteja, joiden keskeinen sisältö oli mielestäni näyttämöllistää erilaisia lähdemateriaaleja. Teimme pieniä esityksiä, ”klovniversioita”, taidenäyttelyjen, runojen, näytelmien ja esitysten pohjalta. Minun nähdäkseni Eskolan opetuksen tavoitteena oli itseohjautuva näyttelijä, joka kykenee tuomaan näyttelijäntyöhönsä ajattelua ja kiinnostavaa, energistä läsnäoloa itsenäisesti. Ensimmäinen opiskeluvuosi sisälsi myös tarinateatteria, Alexander-tekniikkaa, taijia, laulu -ja puhetunteja. Tiina Syrjän opettamat tarinateatteri ja Alexander-tekniikka kulkivat mukana koko viisivuotisen opiskelun.

HSKULT20160814 Nayttelija Laura Rama_0016

Opinpolkuni

Laura Rämä

Vuosikurssi 2006–2011

Nätyn pääsykoe oli pikemminkin pitkä ja kummallinen workshop, kuin vain nopea pistäytyminen raadin edessä. Jo silloin tuli selväksi, että Nätyllä annetaan aikaa ja arvoa harjoittelemisen taidolle. Ja erityisesti yhdessä toimimisen taidolle ja sen harjoittelulle – onhan teatteri olennaisesti ryhmätyötä.

Silloinen näyttelijäntyön lehtori Hanno Eskola korosti näyttelijäntyössä itsensä haastamista omalle epämukavuusalueelle, jonkin uuden ja vieraan äärelle. Tämä oli hyvä haaste. Minulle viisivuotinen koulutus perustuikin vierauden tunteen kanssa tutuksi tulemiseen.