Hyppää pääsisältöön

Kielten tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Kielialan asiantuntijaksi monitieteisessä Kielten tohtoriohjelmassa

Erityispiirteenä on kielen ja kulttuurin leikkauspintoja tarkasteleva tutkimus.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Filosofian tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kielten tohtoriohjelma on perinteisiä tieteenalarajoja ylittävä monialainen ja poikkitieteinen jatkokoulutusohjelma, joka yhdistää kielten, kielialueiden kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä.

Ohjelman koulutus tuottaa monipuolista tohtorin pätevyyttä, jossa yhdistyvät moninäkökulmainen ja monitieteinen tutkimus, vahva metodinen osaaminen ja oman erikoisalan hallinta sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osaaminen. Kielten perustutkimuksen ohella ohjelmassa tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, kuten globalisoituneen, monikielistyvän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan kielellisiä haasteita sekä erikoisalojen viestintää.

Yhtenä ohjelman erityispiirteenä on kielen ja kulttuurin leikkauspintoja tarkasteleva tutkimus, johon kuuluu kielialueiden paikallisten ja globaalien kulttuurimuotojen ja sosiokulttuuristen ilmiöiden kriittinen tarkastelu. Käännöstieteen tutkimuksessa painottuvat mm. kääntämisen sosiologia ja kääntäminen ja tulkkaus ammattimaisena toimintana. Tampereen uusi monitieteinen yliopisto tarjoaa lisäksi monia mahdollisuuksia kielialan vahvan asiantuntemuksen kehittämiseksi uudenlaisissa tieteidenvälisissä koulutuksissa.

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman hakukelpoisuusvaatimukset, valintaperusteet, ohjeet hakemiseen sekä tietoa tulosten julkistamisesta. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai hakudokumenteista, olethan yhteydessä hakijapalveluihin. Mikäli sinulla on tutkintoon ja tutkimuksen tekemiseen liittyen kysyttävää, ota yhteyttä ohjelmaan osoitteella itc.doc.tau(a)tuni.fi.

Tohtoriohjelmavastaava on professori Sanna Turoma (sanna.turoma [at] tuni.fi (sanna[dot]turoma[at]tuni[dot]fi)), joka auttaa hakijoita löytämään sopivan ohjaajan ja vastaa opintojen sisältöä koskeviin kysymyksiin.