Tohtorin hattu

Tohtoriohjelmat

Haku tohtorikoulutukseen tapahtuu tohtoriohjelmien kautta. Ennen hakemista hakijan tulee keskustella tutkimusalan professorin tai dosentin kanssa mahdollisesta väitöskirjan aiheesta ja muista jatko-opintosuunnitelmista. Jokainen hakija tarvitsee tohtorin tutkinnon vastuuohjaajan, joka vastaa tutkinnon kokonaisuudesta ja sen lisäksi toisen ohjaajan tai seurantaryhmän. Tarkemmat tiedot hakemisesta löydät tohtoriohjelmien valintaperusteista. Voit olla myös yhteydessä tiedekuntien jatkokoulutuksesta vastaaviin henkilöihin.

Hakuohjeet lyhyesti

 1. Tutustu tohtoriohjelmasi valintaperusteisiin
 2. Hahmottele tutkimussuunnitelmaasi ennen kuin otat yhteyttä ohjaajaan, että hän pystyy saamaan riittävän tarkan käsityksen aiheestasi ennen ohjaajaksi suostumista.
 3. Kun sinulla on ohjaaja, hae Opintopolussa
Tampereen yliopiston logo keskustakampuksella

Tohtoriohjelmat ja hakuajat

Jatkuva haku

Jatkuvan haun ohjelmissa hakemuksia käsitellään kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Syksyllä 2020 hakemuksia on mahdollista jättää aikavälillä 3.8.-27.11. Tulokset julkaistaan kuukausittain viimeistään kuun viimeisenä arkipäivänä paitsi poikkeuksellisesti joulukuussa jo 18.12.

Tutkija
Hakuohjeet tohtoriohjelmiin

Ennen yhteydenottoa vastuuohjaajaan pohdi etukäteen

 • Miksi haluat jatko-opiskelijaksi ja tohtorin tutkinnon?
 • Mikä on se sisällöllinen alue, jolla haluat luoda uutta tietoa?
 • Mitä oppimistarpeita sinulla on tuohon sisältöalueeseen liittyen?
 • Millaisia oppimistarpeita sinulla on tieteellisissä menetelmissä?
 • Millainen empiirinen ongelma tai kysymys on mielessäsi tutkimusaiheeksi, ja mihin tieteelliseen kenttään ko. ongelma sijoittuu?
 • Missä/mistä/miten olet ajatellut hankkia tutkimusaineistosi?
 • Millaisella aikataululla olet ajatellut tehdä väitöskirjatyötäsi, ts. minä vuonna arvioit väitteleväsi?
 • Miten paljon pystyt käyttämään aikaa opiskeluun ja väitöskirjatyöhön?
 • Miten työyhteisösi ja elämäntilanteesi tukee jatko-opiskelua?

Haku joka toinen vuosi

Haku seuraavan kerran syksyllä 2020.

Vauva saa rokotuksen. Rokotetutkimus. Kuva: Jonne Renvall

Opintojen rakenne ja kesto

Väitöskirjan lisäksi tutkintoon kuuluu tohtoriohjelmasta riippuen 30-60 opintopistettä muita opintoja. Muiden opintojen rakenteeseen pääset tutustumaan tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa.

Tohtorin tutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on päätoimisilla opiskelijoilla neljä vuotta. Sivutoimisilla opiskelijoilla suorittamisaika voi olla pidempi.

Väitöskirja

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirja on tohtorin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, jolla opiskelija osoittaa pystyvänsä luomaan tutkimusalalla uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan tekeminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä tieteellistä työskentelyä.

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Tohtorikoulutuksen voi rahoittaa monella eri tavalla. Jatko-opiskeluoikeus ei kuitenkaan automaattisesti takaa rahoitusta. Vastuuohjaajan kanssa on hyvä käydä ennen opintojen aloittamista keskustelu jatko-opintojen rahoittamisesta. Jatko-opintojen rahoittamisvaihtoehtoja ovat ainakin:

Teollisuuden tohtorikoulu (DSII)

Teollisuuden tohtorikoulu (Doctoral School of Industry Innovations, DSII) on ainutlaatuinen tapa yhdistää väitöskirjatutkimus, yritysten liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen, ammatillisten verkostojen luominen ja innovaatiotyöhön perehtyminen. Tampereen yliopisto palkkaa tohtorikoulutettavat neljäksi vuodeksi projektiin, jonka rahoitukseen yritys osallistuu.

Tutkijakoulu

Tutkijakoulu tukee kaikkien yliopistomme jatko-opiskelijoiden laaja-alaista osaamista, tutkijataitojen kehittymistä sekä kansainvälisyyttä ja yleistä hyvinvointia. Tutkijakoulun kursseilla ja muissa monitieteisissä tapahtumissa tuodaan jatko-opiskelijat yhteen eri tieteidenaloilta.

Tutkijakoulu tarjoaa vuosittain noin 50 kurssia, joista väitöskirjatutkija voi valita jatko-opintoihinsa ja tutkimukseensa sopivia opintoja. Kursseja on suomen- ja englanninkielisinä niin lähiopetuksena kuin verkossa toteutettuna. Kurssitoiminnan lisäksi järjestämme avoimia tilaisuuksia, kuten Morning Coffee, Mobility Café, Metodifestivaalit ja Orientaatiopäivät. Koulutustarjontamme kattaa monipuolisesti myös akateemisen ympäristön ulkopuolella tarvittavia tutkijan taitoja.

Lue lisää Tutkijakoulusta