Hyppää pääsisältöön

Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Kirjallisuuden ja tekstianalyysin ammattilaiseksi

Kun media, liike-elämä ja politiikka ovat yhä enemmän taistelua tarinoista, tarvitaan huippuluokan kertomuksen tutkimusta.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Filosofian tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Tohtoriohjelmasta valmistuu kirjallisuuden, yhteiskunnan ja kulttuurin analysoinnin ammattilaisia, jotka osaavat tehdä itsenäistä tieteellistä tutkimusta. Ohjelmasta valmistunut tuntee kirjallisuustieteen kentän. Hän pystyy ymmärtämään, seuraamaan ja edistämään alan tutkimusta ja tieteen kehitystä sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ja muuttuvissa ympäristöissä. Tohtori tuntee ammattimaisen tutkijuuden vaatimukset ja osaa toimia aktiivisena kansainvälisen tiedeyhteisön jäsenenä.

Tyypillinen kirjallisuustieteen tohtoriohjelmasta valmistuva tohtori on laajasti sivistynyt, kriittisesti ajatteleva, kansainvälisesti verkostoitunut tutkija, joka tietää, miten teoriasta päästään käytäntöön ja toisin päin. Ohjelma on maailman huippuluokkaa erityisesti kertomuksen tutkimuksessa, ja Tampereen kirjallisuustieteilijät ovatkin kovaa valuuttaa nyt kun media, liike-elämä ja politiikka ovat yhä enemmän taistelua tarinoista.

Osoitamme tutkimuksessa ja koulutuksessa, miten teoreettinen ja analyyttinen ymmärrys kirjallisten esitysmuotojen historiasta ja erityispiirteistä antaa välineitä kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Opinnoissa keskeistä on oman väitöskirjan kirjoittaminen ja siihen liittyvien taitojen kartuttaminen. Opintojen aikana perehdytään syvällisesti oman tieteenalan erityispiirteisiin, mikä harjaannuttaa myös monitieteiseen tutkimusyhteistyöhön. Ohjelmasta valmistunut osaa toimia tiedeyhteisössä, muussa yhteiskunnassa ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa.

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: soc.doctoralstudies.tau(a)tuni.fi.

Tohtoriohjelman vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Lieven Ameel (lieven.ameel [at] tuni.fi).

Tutkimussuunnitelmia ja ohjausta koskeviin kysymyksiin vastaavat:

  • Yleinen kirjallisuustiede: professori Sari Kivistö (sari.kivisto [at] tuni.fi (sari[dot]kivisto[at]tuni[dot]fi))
  • Suomen kirjallisuus: professori Mari Hatavara (mari.hatavara [at] tuni.fi (mari[dot]hatavara[at]tuni[dot]fi))