Hyppää pääsisältöön

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Tule opiskelemaan psykologian ja logopedian tohtoriohjelmaan!

Jatko-opintojen tavoitteena on antaa jatko-opiskelijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa (tutkija, opettaja) että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Filosofian tohtori
Psykologian tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Jatko-opiskelija perehtyy syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkii myös laajan näkemyksen omasta oppialastaan yleisemmin. Jatko-opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Tohtorin tutkinto mahdollistaa myös opiskelijoiden ohjaamisen ja tutkimusryhmien johtamisen. Psykologian tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle syvällinen käsitys psykologian tieteenalasta, sen kehityksestä, perusongelmista, tutkimusmenetelmistä ja psykologian yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tohtorin tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta psykologista tietoa ja tiedon sovellutuksia.

Logopedian tohtorikoulutus antaa syvällisen käsityksen logopedian tieteenalasta ja valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön ja uusien sovellutusten kehittämiseen. Tutkimus kohdistuu suomalaisten ihmisten vuorovaikutukseen ja viestintään, erityisesti puheen, kielen, äänen ja nielemistoimintojen häiriöihin, häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimukseen. Koulutus antaa valmiudet soveltaa perustutkimuksen tuottamaa tietoa kuntoutustyön kehittämisessä.

Puhetekniikan ja vokologian alan tohtorikoulutus perehdyttää syvällisesti puheen ja äänen merkitykseen, äänenkäytön laajaan kulttuuriseen kirjoon ja monialaiseen ja monimenetelmäiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tohtorin tutkinnon suorittanut osaa soveltaa perehtyneisyyttään niin uutta luovaan tieteelliseen tutkimukseen kuin alan opetustehtäviin ja opetuksen kehittämiseen.

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakumenettelystä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: soc.doctoralstudies.tau(a)tuni.fi. Tohtoriohjelman vastuuprofessori on professori (tenure track) Kati Heinonen-Tuomaala (kati.heinonen-tuomaala [at] tuni.fi).

 

Tutkimussuunnitelmia ja ohjausta koskeviin kysymyksiin vastaavat:

  • psykologia: professori (tenure track) Kati Heinonen-Tuomaala (kati.heinonen-tuomaala [at] tuni.fi)
    Kuvauksen psykologian tutkimuslinjoista ja väitöskirjoja ohjaavista tutkijoista löydät tieteenalan omalta sivulta.
  • logopedia: tenure track -professori Sari Ylinen (sari.p.ylinen [at] tuni.fi (sari[dot]p[dot]ylinen[at]tuni[dot]fi))
  • vokologia: professori Anne-Maria Laukkanen (anne-maria.laukkanen [at] tuni.fi (anne-maria[dot]laukkanen[at]tuni[dot]fi))