Hyppää pääsisältöön

Psykologia

Tampereen yliopisto
Puhelinnumerovaihde (03) 355 111
SijaintiYhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Linna, 4 krs., Kalevantie 5

Psykologian oppiaine

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Koska psyykkinen toiminta yhdistyy sosiaalisiin, biologisiin ja fyysisiin ilmiöihin, on psykologialla yhtymäkohtia useisiin eri tieteenaloihin. Psykologista tietoa sovelletaan esimerkiksi yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä teknisissä tieteissä.

Psykologian perustutkinto-opetus tapahtuu valtakunnallisena Psykonet-yhteistyönä. Koulutus toteutetaan videovälitteisesti vuorovaikutteisena kontaktiopetuksena (luentoina tai seminaareina), verkkokursseina tai näiden monimuotoisena yhdistelmänä digitalisaatiota hyödyntäen. Psykonet on psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto, jonka muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. Verkosto on toiminut koulutusalan katto-organisaationa vuodesta 1989 ja se on palkittu OKM:n koulutuksen laatuyksikkönä (Centre of Excellence) 1997-1998 ja 2004-2006.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Alalla on yleiseurooppalaiset EUROPSY-kompetenssivaatimukset. Psykologit työskentelevät kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. ammatinharjoittajana, konsulttina tai kouluttajana. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Osana oppiainetta toimii Opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE, jossa toteutetaan perus- ja täydennyskoulutukseen liittyvää opetusta, asiakastyötä sekä psykologian ammattikäytäntöjen kehittämistyötä ja tutkimustyötä.