Henkilöprofiili

Elina Kontu

professori, (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet